خانه / Tag Archives: فصلنامه جبهه فرهنگی

Tag Archives: فصلنامه جبهه فرهنگی

بررسی پوشش بانوان از منظر فقهی و سیاسی «قرآن و پوشش عمومی»

سخنرانی آیت الله سبحانی در مراسم ویژه هم‌اندیشی “حجاب” آنچه در ادامه می‌آید، بخشی از سخنرانی آیت الله سبحانی در مراسم ویژه هم‌اندیشی “حجاب” است. ایشان در سخنرانی خود ضمن بیان مقدماتی در زمینه جایگاه پوشش در آموزه‌های قرآن کریم، تمدن‌های بشری و ادیان آسمانی، چند نکته اساسی را در ...

ادامه مطلب

به نظر شما، منشاء حقوقی الزام به حفظ پوشش در نظام جمهوری اسلامی چیست و آیا عدم رعایت این قانون به معنای مجرم بودن افراد تلقی می‌شود و یا در قانون وجه تمایزی برای این مهم وجود دارد؟

38557405878526497233

گفتگو با فاطمه بداغی معاون حقوقی دولت دهم و کارشناس حوزه زنان و خانواده الزام به رعایت حجاب، از اویل انقلاب مطرح شد. در حدود یک سال و نیم که از پیروزی انقلاب گذشته بود، بحث ضرورت حفظ حجاب اسلامی در اماکن عمومی، ادارات و وزارتخانه‌ها اعلام شد و حتی ...

ادامه مطلب

تفاوت جایگاه زن در ساختار ارزشی نظام مقدس جمهوری اسلامی را با دوران پیش از آن چگونه می‌بینید؟

گفتگو با فاطمه بداغی معاون حقوقی دولت دهم و کارشناس حوزه زنان و خانواده جایگاه قبل از انقلاب را باید دوگانه دید، یعنی یک تعداد معدود از خانم‌ها در خانواده‌های خاصی نظیر خانواده دانشمندان، علماء یا سردمداران حکومتی در این دوران زندگی می‌کنند، که حتی ممکن است به دلیل موقعیت ...

ادامه مطلب

نگاه شرع مقدس اسلام به جایگاه زن چگونه است؟ تحلیلی اجمالی در این خصوص برای ما بیان کنید؟

گفتگو با فاطمه بداغی معاون حقوقی دولت دهم و کارشناس حوزه زنان و خانواده تحلیلی که برای بسیاری از افراد، آشناست و تحلیل درستی به حساب می‌آید، این است که اسلام نه به تساوی مطلق بین زن و مرد اعتقاد دارد، و نه به تفاوت مطلق، بلکه یکسری از ویژگی ...

ادامه مطلب

جوانان و چالش پذیرش حجاب

بسیاری از کسانی که از حجاب استاندارد عدول می‌کنند، جوانان هستند. جوانان معمولاً از «مسأله جدید بودن» رنج می‌برند. مسأله جدید بودن، به عدم آگاهی در مورد چگونگی حضور مناسب اشاره دارد و این که چگونه فعالیتت‌های مستمر گذشته را انجام دهند، زیرا تجربیات آموزنده قبل را ندارند. جوانان در ...

ادامه مطلب

مکانیزم اجبار به منظور نهادینه کردن حجاب

آخرین اهرم نهادینه‌سازی حجاب، اجبار است. اجباری که ضمانت اجرای آن قانون است. این اهرم موجب هم‌شکلی اجباری در زمینه پوشش افراد جامعه می‌شود و نتیجه فشارهای رسمی و غیررسمی نهادها و سازمان‌ها روی افراد است. این نهادها و سازمان‌ها انتظارات فرهنگی جامعه را منعکس می‌سازند. این فشارها ممکن است ...

ادامه مطلب

مکانیزم هنجاری به منظور نهادینه کردن حجاب

هنجارها سیستم سازمان یافته‌ای هستند که بین افراد تشکیل دهنده جامعه مشترک‌اند. هنجارها مقررات روشن یا ضمنی هستند که رفتار مورد انتظار را مشخص کرده و علایق و رجحان‌های اعضای یک گروه یکپارچه یا یک اجتماع را در قالبی می‌گنجانند. هنجارها نوعی سرمایه محسوب می‌شوند. که اعتماد و اطمینان را ...

ادامه مطلب

روش قصه‌گویی به منظور نهادینه کردن حجاب

یکی از وسایل تعلیم و تربیت، داستان است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که داستان و قصه یک وسیله رایج و عمومی در بین همه اقوام و ملل بوده است و معمولاً هر زمان، نقالانی حرفه‌ای وجود داشته‌اند که در مجامع عمومی برای مردم قصه می‌گفتند. بسیاری از ادیبان، نویسندگان، فیلسوفان ...

ادامه مطلب

روش الگویی به منظور نهادینه کردن حجاب

شیوه مؤثر دیگر در نهادینه کردن حجاب و عفاف بین فرزندان، روش الگویی است. در این روش، فرد از فرد یا افراد دیگر به عنوان سرمشق و الگو استفاده می‌کند و تحت تأثیر مشاهده رفتار دیگران پیروی نموده و خود را با آنان همساز می‌کند. بنابراین می‌توان گفت: «اگلوی پیروی ...

ادامه مطلب

هنجاری کردن تشویق به منظور نهادینه کردن حجاب

تشویق یک روش از روش‌های بسیار مؤثر در نهادینه کردن حجاب و عفاف در کودکان است، تشویق یک شیوه مناسب در ایجاد انگیزه به سوی کارهای مثبت است. در روح کودک و نوجوان ایجاد انگیزش می‌کند و آنان را به انجام اعمال نیک تحریض و ترغیب می‌کند. تعلیم و تربیت ...

ادامه مطلب