خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / خ‍ش‍ون‍ت‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌: اس‍ن‍اد م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ ()۱۳۱۳ – ۱۳۲۲/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌

خ‍ش‍ون‍ت‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌: اس‍ن‍اد م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ ()۱۳۱۳ – ۱۳۲۲/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌

سرشناسه
 
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۱.
‏عنوان و نام پدیدآور
خ‍ش‍ون‍ت‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌: اس‍ن‍اد م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ ()۱۳۱۳ – ۱۳۲۲/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌
‏مشخصات ظاهری
دوازده‌، ۳۴۲ ص‌.، [۳] ص

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *