خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / روی‍ش‌ س‍ب‍ز: ب‍ررس‍ی‌ ف‍ش‍رده‌ای‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ پ‍وش‍ش‌ و ن‍گ‍اه‌ در ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌

روی‍ش‌ س‍ب‍ز: ب‍ررس‍ی‌ ف‍ش‍رده‌ای‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ پ‍وش‍ش‌ و ن‍گ‍اه‌ در ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌

سرشناسه
ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، – ۱۳۳۷
‏مشخصات نشر
اص‍ف‍ه‍ان‌: م‍ه‍ر ق‍ائ‍م‌، ۱۳۸۱.
‏عنوان و نام پدیدآور
روی‍ش‌ س‍ب‍ز: ب‍ررس‍ی‌ ف‍ش‍رده‌ای‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ پ‍وش‍ش‌ و ن‍گ‍اه‌ در ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌
‏مشخصات ظاهری
۶۰ ص‌

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *