خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍رق‍ع‌ از ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ب‍ه‌ ام‍روز ب‍رق‍ع‌پ‍وش‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ب‍اس‌ ان‍ج‍م‌روز

س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍رق‍ع‌ از ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ب‍ه‌ ام‍روز ب‍رق‍ع‌پ‍وش‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ب‍اس‌ ان‍ج‍م‌روز

سرشناسه
ان‍ج‍م‌روز، ع‍ب‍اس‌، – ۱۳۰۴
‏مشخصات نشر
ع‍ب‍اس‌ ان‍ج‍م‌روز، ۱۳۷۱.
‏عنوان و نام پدیدآور
س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍رق‍ع‌ از ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ب‍ه‌ ام‍روز ب‍رق‍ع‌پ‍وش‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ب‍اس‌ ان‍ج‍م‌روز
‏مشخصات ظاهری
۱۵۸ ص‌

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *