خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / م‍ن‍زل‍ت‌ زن‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ق‍الات‌ و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ای‌ س‍م‍ی‍ن‍ار “اح‍ی‍اآ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زن‌”/ گ‍ردآورن‍ده‌ واح‍د خ‍واه‍ران‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌

م‍ن‍زل‍ت‌ زن‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ق‍الات‌ و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ای‌ س‍م‍ی‍ن‍ار “اح‍ی‍اآ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زن‌”/ گ‍ردآورن‍ده‌ واح‍د خ‍واه‍ران‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌

سرشناسه

‏عنوان و نام پدیدآور
م‍ن‍زل‍ت‌ زن‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ق‍الات‌ و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ای‌ س‍م‍ی‍ن‍ار “اح‍ی‍اآ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زن‌”/ گ‍ردآورن‍ده‌ واح‍د خ‍واه‍ران‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌
‏مشخصات نشر
[ق‍م‌]: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری
[۲۸۷] ص‌

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *