خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍ن‍زل‍ت‌ زن‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ ال‍گ‍وی‌ ص‍در اس‍لام‌ ب‍ا ج‍ام‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ون‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ ث‍ری‍ا م‍ک‍ن‍ون‌، م‍ری‍م‌ ص‍ان‍ع‌پ‍ور

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍ن‍زل‍ت‌ زن‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ ال‍گ‍وی‌ ص‍در اس‍لام‌ ب‍ا ج‍ام‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ون‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ ث‍ری‍ا م‍ک‍ن‍ون‌، م‍ری‍م‌ ص‍ان‍ع‌پ‍ور

سرشناسه
م‍ک‍ن‍ون‌، ث‍ری‍ا
‏عنوان و نام پدیدآور
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍ن‍زل‍ت‌ زن‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ ال‍گ‍وی‌ ص‍در اس‍لام‌ ب‍ا ج‍ام‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ون‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ ث‍ری‍ا م‍ک‍ن‍ون‌، م‍ری‍م‌ ص‍ان‍ع‌پ‍ور
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۲۴۰

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *