خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / طب‍ق‍ات‌ ن‍س‍وان‌، ی‍ا، زن‍ان‌ ن‍ام‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍رح‌ ح‍ال‌ ۱۵۰۰ ت‍ن‌ از ب‍ان‍وان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌/ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ل‍ی‍لا م‍ی‍رزای‍ی

طب‍ق‍ات‌ ن‍س‍وان‌، ی‍ا، زن‍ان‌ ن‍ام‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍رح‌ ح‍ال‌ ۱۵۰۰ ت‍ن‌ از ب‍ان‍وان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌/ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ل‍ی‍لا م‍ی‍رزای‍ی

سرشناسه
ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌، – ۱۳۲۰
‏عنوان و نام پدیدآور
طب‍ق‍ات‌ ن‍س‍وان‌، ی‍ا، زن‍ان‌ ن‍ام‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍رح‌ ح‍ال‌ ۱۵۰۰ ت‍ن‌ از ب‍ان‍وان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌/ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌ ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ل‍ی‍لا م‍ی‍رزای‍ی
‏مشخصات نشر
ق‍م‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ن‍وی‍د اس‍لام‌، ۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری
۸۳۸ ص‌.

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *