خانه / از منظر اسلامی / اعتقادات / رسالت های شناختی واعتقادی زن منتظر-قسمت دوم

رسالت های شناختی واعتقادی زن منتظر-قسمت دوم

خداشناسی وهستی شناسی
بخشی از رسالت های شناختی زن منتظر، مربوط به آن معارف و بینش هایی است که هر فرد مسلمان و شیعه معتقد به ظهور حضرت مهدی (عج) باید با آن آشنا باشد.


این معارف را می توان مبنای نظام فکری هر زن منتظر دانست و بدون شناخت آنها، سخن از رسالت های زن منتظر به عنوان عضو موثری از خانواده و اجتماع، گزاف و بی جا خواهد بود.
بدون شناخت از روی اعتقاد وایمان راسخ نسبت به ذات الهی و صفات او، هدفمندی خلقت و تمامی اجزای هستی، جایگاه انسان به عنوان خلیفه الله، جامعیت دین و برنامه عمل و نیز موانع و دشمنان فراروی انسان، نمی توان گام در مسیر شناخت سایر رسالت های شناختی و رفتاری یک زن منتظر گذارد.
در بدو امر، بسیاری از این رسالت ها، ساده و سهل می نماید ولیکن بسیاری از مشکلات انسان در ضعف بندگی الهی و تسلیم درمقابل ولایت شیطان، ناشی از ضعف در شناخت این مولفه ها می باشد.
البته شناخت صحیح، دقیق و جامع این بخش از رسالت ها، بر عهده کتب اعتقادی و کلامی می باشد ولیکن در این مجال، به آنچه شناختش ضروری است، اشاره کوتاهی می گردد.
قرآن کریم برای خروج انسان از عادات روزمره، انسان را به تدبر در آسمانها و زمین فرا می خواند.
راز آن چیست؟
انسان هایی که از نجوم و رخدادهای فلکی آگاهند، بیش از دیگران، اهمیت این سفارش قرآن کریم را در می یابند. آدمی اگر بداند که خورشید، یک میلیون و پانصد هزار برابر! بزرگتر از کره زمینی است که وسعت آن، به سختی درتصور فرد می گنجد، چه احساسی می یابد؟
انسان اهل فکر و تامل ، اگر بداند کهکشان راه شیری، دارای چهارصد هزار ستاره می باشد،
چه حالی پیدا می کند؟
سرعت ۱۵۰ کیلومتر در ساعت کهکشان راه شیری، فاصله ۴ سال نوری نزدیکترین ستاره به خورشید و یا فاصله دو میلیون سال نوری نزدیکترین کهکشان با ما، مطالبی است که تصور آن، یک پیام کلیدی دارد:
عظمت غیرقابل تصور عالم هستی و خالق آن؛ علت فراخوان قرآن به تدبردرآسمانها و زمین بی ارتباط با این عظمت و شکوه هستی نمی باشد. زیرا تلقی انسان از هستی، درنوع نگرش به خود، خالق و عالم خلقت تاثیر شگرفی می گذارد.
قطعا خدای حاضر در زندگی روزمره که بارها نام او را در چیزهای بی ارزش مورد قسم قرار می دهیم،
با خدای حاکم بر کاینات و عظمت هستی متفاوت است. اگر این قدرت عظمت درک شود، دیگر انسان خود را محتاج بشر و مادیات نمی بیند
و زیورآلات دنیا، تمام همت و تلاش او را به خود معطوف نمی کند.توحید واقعی که یک زن منتظر به دنبال آن است،
معنایی جز درک عظمت خداوند و پرستش او در تمام ابعاد زندگی وخود را در همه جنبه ها، محتاج او دانستن، ندارد. این چنین می شود که ذکر خدا، برتر از هر ذکر دیگر، در زندگی انسان جریان می یابد.
به خاطر اهمیت این درک از هستی و عظمت خالق هستی است که حضرت آیت الله بهجت رحمه الله به عنوان یک سالک الی الله می فرماید:
« بارها گفته ام و بار دگر می گویم: کسی که بداند هر که خدا را یاد کند، خدا همنشین اوست،
احتیاج به هیچ وعظی ندارد؛ می داند چه باید بکند و چه باید نکند»۱
یک زن منتظر می بایست هماهنگ باتمام اجزای عالم، در حرکت خویش به سمت پروردگار، به شناخت صحیح و جامعی از صفات الهی دست یابد تا درحرکت خویش، کمالات و مطلوبیت ها را به اشتباه در امور دیگر جستجو نکند.
استمرار بر ذکر هزار اسم و کمال الهی در دعای جوشن کبیر و تفکر در مضامین آن، این امکان را به زن منتظر می دهد که به حرکت خویش در جهت الهی، سرعت و شتاب بیشتری ببخشد.
فراوانی اسماء الهی در متون دینی، تذکردهنده به این مطلب است که هر صفت و نام، پاسخ به یک نیاز انسان است و لذا خداوند حضور فعال و پرثمر در زندگی انسان دارد. مرور راه های عقلی و فطری شناخت خدا، صفات ذاتیه و فعلیه و نیز صفات سلبیه، از جمله رسالت های شناختی زن منتظر است.
مکن است این شبهه پیش آید که شناخت ذات و صفات الهی و بررسی برهان های مربوطه، برای ما که به اسلام ایمان آورده ایم چه ضرورتی دارد؟
در پاسخ باید بگوییم که اساس همه مشکلات بشر از یک سو و ما به عنوان کسانی که قرار است مومنین آخرالزمان باشیم از سوی دیگر، به عدم شناخت عظمت و قدرت لایزال الهی باز می گردد.
خدا را به ظاهر پذیرفته ایم ولی در عمل و رفتار خویش، دیگران را شریک او قرار می دهیم .
اگر به عنوان کسی که می خواهد منجی بشریت را یاری کند، سنت های الهی را به درستی بشناسیم، گام های خویش درمسیر انتظار را با سهولت بیشتری بر می داریم.
سنت غلبه مومنان بر کفار ولو با تعداد و امکانات کمتر ۲
و برتری اسلام بر سایر ادیان۳،
سنت روزی رساندن به متقین از طرق غیرقابل پیش بینی ۴
و یا توصیه آموزه های دینی به انفاق و یا دعوت از میهمان و بخشش از اموال در زمان های فقر و ناداری، و…
این کمک را می نماید که برعکس بشر غربی که خدا را از معادلات خویش خارج کرده و به صرف اسباب و علل مادی و محاسبات ریاضی اکتفا کرده است،
عنصر اصلی و قدرت تاثیرگذار الهی را داخل در محاسبات خویش نماییم
و همه چیز را از ناحیه او ببینیم و از او مدد بگیریم.
عنایت الهی بر این تعلق گرفته که هر شیئی به نقطه کمال مطلوب برسد
مگر اینکه بخاطر تزاحم اسباب در دنیای مادی، این مسیر با خلل روبرو شود .
مهم این است که بدانیم عالم بر پایه خیر بنا نهاده شده
و آنچه از شرور به ما می رسد، شر نسبی است و حتما دارای خیرات می باشد .
خداوند متعال با رحمت بی منتهای خویش نعمات را گسترانیده است.
آیه شریفه ۸۳ سوره اسراء این رحمت الهی را به خوبی تصویر نموده است. ۵
پروردگار رحمان و رحیم به وسیله استفاده از صیغه متکلم، اعطای نعمت را به خود نسبت می دهد
ولی تعبیر « اذا مسه الشر: هنگامی که بدی او را لمس می کند»
نشان می دهد که خداوند به کسی شرو نقمت نمی دهد و شرور، محصول نظام تزاحم در نظام مادی و سوءرفتار آدمی است.
اینکه یک پرنده در یک زمان با مهربانی دانه دردهان جوجه های خود می گذارد و لحظه ای بعد، آنان را نوک زده و از لانه به بیرون پرتاب می کند تا پرواز را فرا بگیرند، هر دو کار مادر نسبت به فرزندانش رحمت است که در دو چهره متفاوت بروز کرده است. اگر این مسئله برای زن منتظر روشن نشود که «عسی ان تکرهوا شییا و هو خیر لکم: چه بسا چیزی را ناپسند بشمارید در حالی که درآن خیر شماست »،۶ در مفابل سختی ها و مصایب ممکن است مایوس از رحمت الهی- که بزرگترین معصیت است شده و دچار تزلزیمان شود. از طرف دیگر، شر و باطل قطعا نابودشدنی و از بین رفتنی است۷٫
لیکن مطابق آیه ۱۸ سوره انبیاء این باطل خود به خود از بین رفتنی نیست بلکه باید برای از بین بردن آن اقدام و عمل صورت گیرد و اگر چنین شود، باطل امکان مقابله در مقابل حق را نخواهد داشت. وظیفه اصلی ما که در این بخش مورد تاکید قرار می گیرد این است که بدون شناخت صحیح هستی و خالق آن، عبادت که میوه شناخت است، حاصل نمی گردد.
اگر هدف از خلقت جن وانس، و سایر اجزای عالم هستی عبادت پروردگار است،
« و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون »،۸
این عبادت با عباداتی که بدون حضور قلب و از سر رفع تکلیف انجام می دهیم، متفاوت خواهد بود.
این عبادتی است از روی شناخت عظمت و متناسب با جایگاه خالق هستی.
پس می بایست مدام با تامل و مرور در آیات و اسماء و صفات الهی، آنها را ملکه ذهن خویش گردانیم.
۱٫ماهنامه ا خلاقی- تربیتی خلق، شماره هفتم، مهر و آبان۸۷
۲٫ «کم من فیه قلیله غلبت فیه کثیره باذن الله: چه بسا گروهی اندک به خواست خدا بر گروه بسیاری غلبه یافته ». (بقره_ ۲۴۹).
۳٫ « لیظهره علی الدین کله ولوکره المشرکون: تا آن را بر همه دین ها پیروز گرداند هر چند مشرکان را خوش نیاید».(توبه_۳۳)
۴٫ « ومن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب:
و هرکه از خدا پروا کند، برای او راه خروجی (از گناه و مشکلات ) پدید می آورد و او را از جایی که گمان نمی برد روزی می د هد ». (طلاق_ ۲،۳). ۵٫« واذا انعمنا علی الانسان اعرض ونیا بجانبه و اذا مسه الشر کان یوسا:
و چون به انسان نعمت ارزانی داریم روی می گرداند و دوری می گزیند، و چون به وی بدی رسد نومید می گردد».
۶٫بقره.۲۱۶
۷٫ «ان الباطل کانا زهوقا: بی شک باطل نابود شدنی است ». (اسراء_ ۸۱).
۸ .« وجن و انس را نیافریدیم مگر بر ای اینکه مرا بندگی کنند» (ذاریات_۵۶).

همچنین ببینید

در مسیر عفت‌ورزى

راه رسیدن به عفت و حفظ پاک‌دامنی برای جوان، در اوج قدرت جنسی، چیست؟ آیین ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *