خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / ح‍ج‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌: چ‍ال‍ش‌ه‍ا و ک‍اوش‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د/ م‍ول‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍دی‌زاده‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌؛ وی‍راس‍ت‍اران‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍م‍ی‍د ان‍ص‍اری‌

ح‍ج‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌: چ‍ال‍ش‌ه‍ا و ک‍اوش‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د/ م‍ول‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍دی‌زاده‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌؛ وی‍راس‍ت‍اران‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍م‍ی‍د ان‍ص‍اری‌

سرشناسه
م‍ه‍دی‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏مشخصات نشر
ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌، ۱۳۸۱.
‏عنوان و نام پدیدآور
ح‍ج‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌: چ‍ال‍ش‌ه‍ا و ک‍اوش‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د/ م‍ول‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍دی‌زاده‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌؛ وی‍راس‍ت‍اران‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍م‍ی‍د ان‍ص‍اری‌
‏مشخصات ظاهری
ن‍ه‌، ۱۸۷ ص

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *