خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / ل‍ب‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍ردا چ‍ای‍گ‍اه‌ ح‍ج‍اب‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‍دخ‍ت‌ ب‍ه‍زادپ‍ور

ل‍ب‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍ردا چ‍ای‍گ‍اه‌ ح‍ج‍اب‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‍دخ‍ت‌ ب‍ه‍زادپ‍ور

سرشناسه
ب‍ه‍زادپ‍ور، س‍ی‍م‍ی‍ن‍دخ‍ت‌، – ۱۳۳۲
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر، ۱۳۸۳.
‏عنوان و نام پدیدآور
ل‍ب‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍ردا چ‍ای‍گ‍اه‌ ح‍ج‍اب‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‍دخ‍ت‌ ب‍ه‍زادپ‍ور
‏مشخصات ظاهری
۱۹۲ ص‌

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *