خانه / مشاوره و پرسش و پاسخ / ایرادهاى مخالفان حجاب

ایرادهاى مخالفان حجاب

 

ایرادهاى مخالفان حجاب

طرفداران برهنگى و کشف حجاب ، براى برداشتن حجاب اسلامى ، به اصطلاح خودشان توجیه و برهانى ارائه مى دهند، اشکالاتى را مطرح مى کنند تا با اِلقاى شبهه ، در دلها تردید ایجاد کنند، و عمده اشکالات آنها به پنج اشکال زیر باز مى گردد، که ما آن را در اینجا به طور فشرده مطرح کرده و به پاسخ آن مى پردازیم :

۱ – آنها مى گویند انسان چه زن و چه مرد، آزاد آفریده شده ، و آزادى مفهوم مقدّسى است که همگان طرفدار آن هستند، ولى حجاب و پوشش ‍ اسلامى ، دست و پاگیر است و زنان را منزوى و پرده نشین کرده و از مواهب آزادى محروم مى سازد.

خداوند (و به قول بعضى طبیعت ) غرایزى را در وجود انسان آفریده ، که یکى از آنها ((غریزه جنسى )) است که ، نباید آن را حبس و سرکوب کرد، بلکه باید آن را با کمال آزادى اشباع نمود، وگرنه موجب عقده و بیمارى روانى خواهد گردید.

۲ – زنان نیمى از جامعه هستند و باید دوش به دوش مردان به تلاش هاى مختلف فرهنگى ، سیاسى و اقتصادى بپردازند، و به هیچ وجه صحیح نیست که نیمى از نیروهاى انسانى جامعه به انزوا کشیده شوند، و از صحنه هاى تلاش دور گردند، حجاب عامل مهمّى براى این انزوا است . زیرا دست و پاگیر است و طبعا زنان را از فعالیتهاى فرهنگى و اقتصادى و سیاسى عقب مى راند.

۳ – حجاب و پوشش زن موجب فاصله انداختن بین زن و مرد شده و همین موضوع مردان را به زنان حریصتر مى کند. و آتش تمایلات جنسى آنها را شعله ور مى سازد، چرا که از قدیم گفته اند و از نظر روانى ثابت شده که انسان نسبت به آنچه را که از آن ممنوع شده حریص است .

۴ – با پوشش زن ، موارد بسیارى از مصالح و منافع از دست خواهد رفت ، و گاهى نادیده گرفتن این مصالح ، موجب سقوط و رنجهاى ابدى خواهد شد، مثلا جوانى که مى خواهد با دخترى ازدواج کند، چگونه آن دختر را که در میان حجاب پنهان شده بشناسد، آیا ازدواج جوان با آن دختر باحجاب اقدام کورکورانه براى انتخاب شریک زندگى تا آخر عمر، نخواهد بود؟!

۵ – اگر حجاب براى حفظ زنان از روابط نامشروع ، و از بروز انحرافات جنسى و فساد است پس چرا زن از نظر اسلام در نماز باید کاملا رعایت حجاب کند، گرچه در درون اطاق در بسته باشد، آیا این کار یک نوع به زنجیر کشیدن زن نیست ؟!

پاسخ به اشکالات

۱ – آزادى ، کلمه مقدسى است ، ولى هر چیزى داراى حدّ است ، مثلا آیا انسان آزاد است غذاى مسموم بخورد؟ آیا آزاد است چند برابر غذاى معمولى بخورد؟آیا آزاد است نصف شب که همسایه ها در خواب هستند با بلند کردن صداى طبل آنها را بیدار نماید؟ آیا…؟ آیا…؟

قطعا آزادى داراى مرز و حدّ است ، آن آزادى مقدّس است که موجب ضرر و زیان و باعث سلب آزادى دیگران نشود، همه اندیشمندان با انصاف معتقدند که آزادى بر دو گونه است .

۱ – آزادى صحیح ۲ – آزادى غلط، ما با دلیل و منطق ثابت کردیم که آزادى زنان به این معنى که بدون پوشش اسلامى و مَلا عام آشکار شوند، آزادى غلط است ، و هرگز عقل و علم چنین آزادى مفسده انگیز را نمى پذیرد.

۲ – درست است که زنان نیمى از جامعه هستند، و باید در همه صحنه هاى زندگى تلاش داشته باشند، ولى پوشش اسلامى هرگز آنها را منزوى نمى کند و هرگز دست و پاگیر نیست در حدّى که آنها را از تلاش در صحنه هاى کار و فعالیت باز دارد.

زیرا حجاب ، به معنى پرده نشینى نیست ، بلکه به معنى یک پوشش ‍ معقول است ، اگر ما در گذشته در پاسخ به این اشکال ، نیاز به استدلال داشتیم ، امروز پس از جمهورى اسلامى در ایران ، دیگر نیاز به استدلال نیست ، چرا که آشکارا مى بینیم زنان در تمام صحنه ها، از مجلس ‍ قانونگذارى گرفته تا ادارات و بیمارستانها و رادیو و تلویزیون و فروشگاه ها و.. در عین حفظ حجاب اسلامى ، مشغول کار و تلاش شبانه روزى زندگى هستند.

زن مى تواند با لباسهاى بلند و پوشش کامل اسلامى به تلاش زندگى بپردازد، و در موارد دیگر با چادر که لباس برتر و پوشش عالیتر است در صحنه ها ظاهر شود، آرى وضع موجود، پاسخ دندان شکنى به اشکال فوق است ، چنانکه فلاسفه گفته اند: بهترین دلیل بر امکان چیزى وقوع آن است ))به زبان معمولى خودمان :

آنجا که عیان است

چه حاجت به بیان است

وانگهى مگر خانه دارى و فرزنددارى ، کار و تلاش بسیار مهم اقتصادى و فرهنگى نیست ؟!

۳ – این اشکال نیز بى اساس است زیرا پوشش در اسلام به معنى محرومیت زن و مرد از اشباع غریزه جنسى از راه صحیح نیست ، تا موجب عطش بیشتر و انفجار گردد، اگر آنچه را که اسلام درباره ازدواج و آسان گیرى در تحقق آن فرموده ، اجرا گردد، غریزه جنسى از راه صحیح اشباع شده و هیچگونه اشکالى پیش نمى آید.

وانگهى اگر وضع فعلى جمهورى اسلامى ، را با وضع عصر رژیم گذشته مقایسه کنیم ، به روشنى مى فهمیم که امروز تا حدود زیادى حجاب اسلامى رعایت مى شود، در حالى که آن روز رعایت نمى شد، و در امروز دهها و صدها برابر فساد و تباهى و بى بندوبارى و بى عفّتى کمتر شده است ، بنابر این بى بندوبارى و بى حجابى عطش جنسى زن و مرد را بیشتر خواهد کرد، و حجاب و مقّید بودن به حفظ حریم حجاب و عفاف ، تباهى و فساد را از بین مى برد. و آمارهاى قطعى نشان مى دهد که فساد در کشورهاى بى حجاب اسلامى به مراتب بیشتر است ، از فساد در کشورهایى که در آن رعایت حجاب مى شود، اینها شواهد عینىِ خلل ناپذیرى است که بیانگر فواید حجاب ، و بازدارندگى آن از بسیارى از تباهیها است ، و به عکس بى حجابى و بى بندوبارى وسیله نزدیک و عامل مؤ ثر براى افزایش فساد و گسترش دامنه انحرافها خواهد بود.

۴ – در پاسخ چهارم باید گفت :

اولا: پوشش براى زنان ، داراى فواید و مصلحتهاى بسیار مهم براى آنها و جامعه است ، که هرگز به خاطر بعضى از مصلحتهاى فرضى و جانبى نمى توان از آن دست کشید.

ثانیا: در آن مواردى که مصلحت مهمترى در میان باشد، اسلام پوشش را در آنجا لازم نمى داند، بلکه گاهى عدم پوشش را واجب مى داند، به عنوان مثال : اگر مردى در حال غرق شدن یا سوختن است ، و در آنجا مردى که او را نجات دهد نیست ، ولى زنان نامحرم در آنجا هستند، بر آنان واجب است گرچه موجب کنار رفتن پوششان گردد آن مرد را نجات دهند.

و به عنوان مثال : جوانى که مى خواهد با دخترى ازدواج کند، با توجه به مصلحت آینده براى او نگاه به چهره دختر مورد نظر، نگاه به مواضع زینت او جایز است تا او را بشناسد.

حتّى در این مورد پیامبر (ص) امر کرده که خواستگار، دختر مورد نظرش ‍ را بنگرد.

بنابر این با رعایت پوشش اسلامى ، و دستورهاى اسلام ، هیچگونه مصلحتى از دست نمى رود.

۵ – فلسفه رعایت حجاب در حال نماز ممکن است از چند جهت زیر باشد:

۱ – حجاب براى زنان بهترین حالت است ، نماز نیز بهترین عمل عبادى است و چه بهتر که زن نماز خود را در بهترین حالت که حالت پوشش است انجام دهد.

۲ – نماز در عین آنکه یک عبادت است ، یک فرهنگ است ، یک کلاس ‍ بزرگ و پربار است که درسهاى مختلف مى آموزد، یکى از درسهاى آن این است که درس حجاب را به زنان مى آموزد، و آنها را عملا به حجاب دعوت مى کند.

۳ – با توجّه به پنج بار نماز واجب در شبانه روز، زنان مسلمان پنج مرتبه با حجاب کامل اسلامى با خدا رابطه برقرار مى کنند، و همین تکرار عمل ، چگونگى حجاب را به آنها یاد مى دهد، و این دستور مقدّس را براى آنها به صورت یک عادت خوب ، درمى آورد، و پیوند آنها را با حجاب محکم مى سازد، قطعا چنین تکرارى آن هم در نماز، تمرین عمیق و خوبى براى رعایت حفظ پوشش خواهد بود.

 

حجاب یعنى شکوفایى استعدادها

اگر زنان داراى حجاب باشند همه مثل هم مى شوند امتیازات ظاهرى و زیبائیهاى جسمى زیور و مقام محو مى گردد.

آنگاه ذهنها متوجه ارزشهاى واقعى نظیر علم ، ادب ، هنر و اخلاق مى شود. و در تحصیل آنها کوشا مى گردد و در نتیجه استعدادها شکوفا و جامعه راه ترقى و پیشرفت را بسرعت طى خواهد نمود. آرى از آن جهت که حجاب احیاگر ارزشهاى معنوى است ، اسلام پوشش از بیگانه را ملاک برترى زن معرفى کرده است .

پیامبر اکرم (ص) مى فرماید:

بهترین زنان شما زنان با عفت و غیر عقیمى هستند که تنها براى شوهرانشان خود را مى آرایند و در مقابل بیگانه کاملا پوشیده اند.

در حدیث دیگر فرمودند:

آیا بدترین زنان را بشما معرفى کنم ؟ بدترین زنان شما زنانى هستند که در برابر بیگانه آرایش کنند و نزد شوهر پوشیده باشند.

هان ز اغیار بپوشان رخ زیبا زنهار

نرسد میوه در آن باغ که دیوارش نیست

پس اگر زنان خواهان تحکیم موقعیت و افزایش محبوبیت خویشند باید آن را در پناه حجاب بدست آورند.

زن امروزى با بى حجابى از جذابیت خود کاسته ، حجاب مؤ ثرترین چیز براى حفظ زیبایى و طراوت است ، چون زنان باحجاب ، آرامش روانى دارند.

امام صادق (ع) مى فرماید: حجاب زن ، براى طراوت و زیبائى اش ‍ مفیدتر است .

 

همچنین ببینید

اگر رضاخان توانست با چماق چادر را بردارد ما هم می توانیم…

عده ای بر این عقیده اند که در کارهای فرهنگی نباید سخت گیری باشد و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *