خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / س‍ی‍م‍ای‌ زن‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ (پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍اص‌ زن‍ان‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ زه‍را گ‍واه‍ی‌

س‍ی‍م‍ای‌ زن‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ (پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍اص‌ زن‍ان‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ زه‍را گ‍واه‍ی‌

سرشناسه
گ‍واه‍ی‌، زه‍را
‏عنوان و نام پدیدآور
س‍ی‍م‍ای‌ زن‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ (پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍اص‌ زن‍ان‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ زه‍را گ‍واه‍ی‌
‏مشخصات نشر
[ت‍ه‍ران‌]: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ۱۳۶۹
‏مشخصات ظاهری
[۲۴۲] ص

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *