خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‌ در ق‍رآن‌: س‍رگ‍ذش‍ت‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از زن‍ان‌ خ‍وب‌ و ب‍د ک‍ه‌ در ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د آم‍ده‌ اس‍ت‌/ ع‍ل‍ی‌ دوان‍ی‌

زن‌ در ق‍رآن‌: س‍رگ‍ذش‍ت‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از زن‍ان‌ خ‍وب‌ و ب‍د ک‍ه‌ در ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د آم‍ده‌ اس‍ت‌/ ع‍ل‍ی‌ دوان‍ی‌

سرشناسه
دوان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، – ۱۳۰۸
‏عنوان و نام پدیدآور
زن‌ در ق‍رآن‌: س‍رگ‍ذش‍ت‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از زن‍ان‌ خ‍وب‌ و ب‍د ک‍ه‌ در ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د آم‍ده‌ اس‍ت‌/ ع‍ل‍ی‌ دوان‍ی‌
‏مشخصات نشر
[ق‍م‌]: ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۱۲۰

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *