خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‍ان‌ ع‍اش‍ورای‍ی‌ و دخ‍ت‍ران‌ ش‍ی‍طان‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ زن‍ان‌ در ع‍اش‍ورا/ ت‍دوی‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌.

زن‍ان‌ ع‍اش‍ورای‍ی‌ و دخ‍ت‍ران‌ ش‍ی‍طان‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ زن‍ان‌ در ع‍اش‍ورا/ ت‍دوی‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌.

سرشناسه

‏عنوان و نام پدیدآور
زن‍ان‌ ع‍اش‍ورای‍ی‌ و دخ‍ت‍ران‌ ش‍ی‍طان‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ زن‍ان‌ در ع‍اش‍ورا/ ت‍دوی‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌.
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: ق‍در ولای‍ت‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری
۱۰۴ ص.

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *