خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍دی‍د ب‍ر ح‍ق‍وق‌ ب‍ان‍وان‌ در اس‍لام‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ از پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ از ص‍ادق‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌/ ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ی‌ م‍ن‍اظرات‌ م‍ک‍ت‍وب‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ح‍ق‍وق‌ زن‍ان

ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍دی‍د ب‍ر ح‍ق‍وق‌ ب‍ان‍وان‌ در اس‍لام‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ از پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ از ص‍ادق‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌/ ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ی‌ م‍ن‍اظرات‌ م‍ک‍ت‍وب‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ح‍ق‍وق‌ زن‍ان

سرشناسه
ص‍ادق‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د، – ۱۳۰۷
‏عنوان و نام پدیدآور
ن‍گ‍رش‍ی‌ ج‍دی‍د ب‍ر ح‍ق‍وق‌ ب‍ان‍وان‌ در اس‍لام‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ از پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ از ص‍ادق‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌/ ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ی‌ م‍ن‍اظرات‌ م‍ک‍ت‍وب‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ح‍ق‍وق‌ زن‍ان
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌ : ام‍ی‍د ف‍ردا، ۱۳۸۴
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۲۱۸

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *