خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ اس‍لام‌ در ب‍رخ‍ورد ب‍ا ب‍زه‍ک‍اری‌ و ب‍زه‌دی‍دگ‍ی‌ زن‍ان‌ (س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ اس‍لام‌)/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌ طه‍م‍اس‍ب‍ی‌ ن‍ی‍ک‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌

س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ اس‍لام‌ در ب‍رخ‍ورد ب‍ا ب‍زه‍ک‍اری‌ و ب‍زه‌دی‍دگ‍ی‌ زن‍ان‌ (س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ اس‍لام‌)/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌ طه‍م‍اس‍ب‍ی‌ ن‍ی‍ک‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌

سرشناسه
طه‍م‍اس‍ی‌ ن‍ی‍ک‌، اش‍رف‌ ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور
س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ اس‍لام‌ در ب‍رخ‍ورد ب‍ا ب‍زه‍ک‍اری‌ و ب‍زه‌دی‍دگ‍ی‌ زن‍ان‌ (س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ اس‍لام‌)/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌ طه‍م‍اس‍ب‍ی‌ ن‍ی‍ک‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز ام‍ور م‍ش‍ارک‍ت‌ زن‍ان‌
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، ۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۳۶۷

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *