خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‌ و خ‍ان‍واده‌/ ت‍دوی‍ن‌ زه‍را آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌؛ ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌

زن‌ و خ‍ان‍واده‌/ ت‍دوی‍ن‌ زه‍را آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌؛ ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌

سرشناسه
آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، زه‍را، ۱۳۴۰ – ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پدیدآور
زن‌ و خ‍ان‍واده‌/ ت‍دوی‍ن‌ زه‍را آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌؛ ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری
ج‌ ۳

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *