خانه / مقالات حجاب / رابطه فناوری‌های جدید و دوستی با جنس مخالف

رابطه فناوری‌های جدید و دوستی با جنس مخالف

عنوان مقاله: رابطه فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای تربیتی برای کاهش آن

نویسندگان: حکیمه سادات شریف زاده، سید احمد میرمحمدتبار، مریم سهرابی

چکیده:

هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی (ماهواره و اینترنت) با دوستی با جنس مخالف در میان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر فریدون کنار است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با بهره‌گیری از پرسشنامه خود اجرای محقق ساخته با تکیه بر نظریه جهانی شدن گیدنز انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق همه ۱۲۷۱ دانش آموز دبیرستان‌های شهر فریدون کنار است، که از میان آنها، براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای سیصد نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش نوع و میزان استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، دوستی با جنس مخالف در میان دانش‌آموزان افزایش می‌یابد. نوع استفاده از این فناوری‌ها نیز بر دوستی با جنس مخالف مؤثر است. استفاده از ماهواره و اینترنت برای سرگرمی با دوستی با جنس مخالف رابطه معنادار دارد. اما استفاده آموزشی و اطلاعاتی از این فناوری‌ها رابطه معناداری با دوستی با جنس مخالف را نشان نداد. همچنین نوع و میزان استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی حدود ۳۶ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.

کلمه های کلیدی: اینترنت، ماهواره، دوستی با جنس مخالف، فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، راهکارهای تربیتی

تربیت اسلامی، سال یازدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۵، شماره ۲۲٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

همچنین ببینید

دوره تربیت مربی عفاف و حجاب قاصدان نجابت ۴

این دوره ویژه فعالان عرصه جوان و قشر دانشجو و آمران به معروف و ناهیان ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *