خانه / Tag Archives: عقد

Tag Archives: عقد

مگر آدم تو خونه اش هر کاری دوست داره نمیتونه بکنه؟

سوال: چند وقت قبل یکی از دوستان من ماشینش را به هم کلاسیش (دختر)داده بود وقتی آن دختر برای برگرداندن ماشین امده بود، دوستم در خانه را باز کرد تا ماشین را پارک کند او از ماشین خارج شد و سوییچ ماشین را به دوستم داد همان لحظه نیروی انتظامی ...

ادامه مطلب