خانه / پیامدهای جامعه بی حجاب و بی بندبار

پیامدهای جامعه بی حجاب و بی بندبار

حد و مرز آزادی

آزادی کمله مقدسی است ولی هر چیزی دارای حد است. مثلا آیا انسان آزاد است غذای مسموم بخورد؟ آیا آزاد است چند برابر غذای معمولی بخورد؟ آیا آزاد است نصف شب که همسایه ها خواب هستند با بلند کردن صدای طبل آن ها بیدار نماید؟ قطعا آزادی دارای حد و ...

ادامه مطلب

جاذبه های جنسی ابزار برخی سیاسیون + تصاویر

استفاده از دختران و پسران زیبا در ستادهای انتخاباتی و انتشار تصاویر آنان بصورت گسترده، راه اندازی میتینگ های مختلط انتخاباتی و… تنها گوشه ای از اقدامات آشکار برخی سیاسیون برای فریب جوانان بوده است.

ادامه مطلب