پیامک

احادیث وکلام بزرگان
اشعاروجملات ادبی

پیامهای کوتاه در ارتباط با مزایای حجاب

جملات کوتاه در ارتباط با مزایای حجاببا حجاب و چادر ، رضایت الهی بدست می آید . بدحجابی و بی حجابی موجب رضایت شیطان . حیای زن در حجاب است. زن با حجاب نزد شوهرش محبوبتر است. حجاب باعث آرامش روح می گردد. حجاب نشانه عدم کمبود وعدم حقارت نفس ...

ادامه مطلب

پیامک های حجاب و عفاف

حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند. کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

ادامه مطلب

پیامک

حجاب مهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.********************************************حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.********************************************زن در حجاب مانند گوهری در صدف است.********************************************حجاب مادر پاکی هاست.

ادامه مطلب

نکته هایی درباره ی حجاب و حیا

نکته هایی درباره ی حجاب و حیا پوشیدگی زن، همواره خاکریز بزرگی در برابر موج وسوسه‌ها و کج‌روی‌هاست. حجاب اسلامی، تجلی زیبایی‌های معنوی زن است که حسن انتخاب او را به منصه ظهور درآورده است. حجاب زن، مهد آرامش اوست که چون حصاری بلند از گلستان زیبایی‌های جسم و جانش ...

ادامه مطلب