خانه / حکایتهایی در زمینه حجاب

حکایتهایی در زمینه حجاب

۱۴ بیشتره یا ۱۶؟

می گفت این چادر چیه سرت کردی؟ مال مردم ۱۴ قرن پیشه! دیگه دموده شده بندازش دور! گفتم:۱۴ بیشتره یا ۱۶؟ تعجب کرد! گفت معلومه ۱۶ بزرگتره! بهش گفتم : تو مثل ۱۶ قرن پیش با برهنگی و مثل دوران جاهلی میای بیرون، خوبه و دموده نیست، اما من مثل ...

ادامه مطلب

فرق زن توی خیابون با زن توی ماهواره؟!

وقتی نزدیک خانم شدم، ناله و نفرینشو  شروع کرد. سن مرد و همسرش حدود ۲۵ سال می خورد . پرسیدم قضیه چیه؟ اختلافتون سرچیه؟ گفت: «خانم دکتر، در بی‌بندوباری این مرد همین بس که توی خیابان، خودش زن‌های مردم رو به من نشون می‌ده و مثلا می‌گه موی فلانی را ...

ادامه مطلب