خانه / از منظر اسلامی / احکام حجاب (صفحه 3)

احکام حجاب

بازخوانی نظرات مراجع درباره حجاب و عفاف

حجاب بانوان در اسلام یکی از اموری است که از وقتی استعمارگران، چشم طمع به کشورهای اسلامی و غصب معادن و منابع طبیعی آنها دوختند، مورد حمله‌ی آنها قرار گرفت؛ زیرا چادر و حجاب زنان مسلمان یکی از عوامل بزرگ برای بقاء استقلال شخصیت اسلامی کل جامعه‌ی مسلمانان و حفظ ...

ادامه مطلب

نظرمراجع تقلیددرموردعدم اختلاط و تفکیک جنسیتی

نظر مراجع درباره تفکیک جنسیتی دانشگاهها/ عدم اختلاط در پروژه‌های علمیجمعی از دانشجویان دانشگاههای کشور در هفته جاری در نامه های جداگانه نظرات مراجع عظام را در خصوص تفکیک جنسیتی و روابط دختر و پسر در دانشگاههای کشور جویا شدند که در گزارشی پاسخ مراجع به استفتاء دانشجویان منتشر می ...

ادامه مطلب

لباسهای حرام برای مرد.

لباسهای حرام برای مرد.   پوشیدن لباس ابریشمی خالص برای مرد حرام است اگرچه عرقچین یا بند شلوار باشد، خواه بیننده ای باشد یا نه و اگر هست مرد باشد یا زن محرم باشد یا نامحرم.امام و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۲٫خامنه اى: استفتاء.سیستانى: ...

ادامه مطلب

پوشش در نماز

پوشش در نمازنماز ونامحرم‏ اگر در اتاق، مرد نامحرم باشد؛ آیا پوشاندن روی پا هنگام نماز واجب است؟همه مراجع (به جز تبریزی و مکارم): آری، باید آن را از نامحرم پوشاند.آیهالله مکارم: خیر واجب نیست؛ ولی بهتر آن است که پوشانده شود.آیهالله تبریزی: پوشاندن زیر چانه واجب است؛ ولی پوشاندن روی ...

ادامه مطلب

آرایش- زینت

آرایش- زینت‏ تراشیدن ریش و یا ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست و در این حکم تمام مردان یکسانند و حکم خدا بواسطه مسخره مردم یا جوّ حاکم بر جلسه تغییر نمی کند. پس تراشیدن ریش برای کسی که اولِ تکلیف اوست یا اگر ...

ادامه مطلب

احکام نگاه زن

نگاه زن‏    زنها می توانند به استثنای عورتین به تمام بدن زن دیگر نگاه کنند مشروط به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد.امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۲۸ و عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله ۱٫اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۰٫امام: توضیح ...

ادامه مطلب

احکام نگاه مرد

نگاه مرد احکام نگاه مرد به مرد. مردان می توانند به تمام بدن مردان به استثنای عورتین نگاه کنند مشروط به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد.امام، فاضل، گلپایگانی ومکارم: عروه (نکاح)، مسئله ۲۸ و همان، ج ۱، (ستر و ساتر)، ص ۵۴۹٫امام: تحریر، (نکاح)، مسئله ۱۶ و توضیح المسائل، ...

ادامه مطلب

توجه ومراقبت

مسائل متفرقه. مسائل متفرقه. آرایش نمودن زن خود را برای غیر همسر در بعضی مجالس زنانه مثل عروسی یا میهمانیهای زنانه چه حکمی دارد در صورتی که مورد رضایت همسر نباشد چه حکمی دارد.جواب: در صورتی که نامحرم او را نبیند اشکال ندارد ولی سعی شود تا موافقت شوهر حاصل گردد.امام: ...

ادامه مطلب

احکام اختصاصی عقد و عروسی ۲

صیغه موقت قبل از عقد دایم خواندن صیغه موقت بین زوجین با اجازه ولىّ دختر اشکال ندارد.امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۳۸۵ و منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۶۷ و ۶۸٫: آیا دختر و پسر می توانند قبل از ...

ادامه مطلب