خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / س‍ی‍د اس‍دال‍ل‍ه‌ خ‍رق‍ان‍ی‌: روح‍ان‍ی‌ ن‍وگ‍رای‌ روزگ‍ار م‍ش‍روطه‌ و رض‍اش‍اه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رس‍ول‌ ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌؛ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ رس‍ال‍ه‌ روح‌ ال‍ت‍م‍دن‌ و ه‍وی‍ه‌ الاس‍لام‌، رس‍ال‍ه‌ رد ب‍ر ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ [اس‍دال‍ل‍ه‌ خ‍رق‍ان‍ی‌]

س‍ی‍د اس‍دال‍ل‍ه‌ خ‍رق‍ان‍ی‌: روح‍ان‍ی‌ ن‍وگ‍رای‌ روزگ‍ار م‍ش‍روطه‌ و رض‍اش‍اه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رس‍ول‌ ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌؛ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ رس‍ال‍ه‌ روح‌ ال‍ت‍م‍دن‌ و ه‍وی‍ه‌ الاس‍لام‌، رس‍ال‍ه‌ رد ب‍ر ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ [اس‍دال‍ل‍ه‌ خ‍رق‍ان‍ی‌]

سرشناسه
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌، – ۱۳۴۳
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۸۲.
‏عنوان و نام پدیدآور
س‍ی‍د اس‍دال‍ل‍ه‌ خ‍رق‍ان‍ی‌: روح‍ان‍ی‌ ن‍وگ‍رای‌ روزگ‍ار م‍ش‍روطه‌ و رض‍اش‍اه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ رس‍ول‌ ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌؛ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ رس‍ال‍ه‌ روح‌ ال‍ت‍م‍دن‌ و ه‍وی‍ه‌ الاس‍لام‌، رس‍ال‍ه‌ رد ب‍ر ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ [اس‍دال‍ل‍ه‌ خ‍رق‍ان‍ی‌]
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۲۵۳

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *