خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌: اس‍ن‍اد م‍ن‍ت‍ش‍ر ن‍ش‍ده‌ از واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ع‍ص‍ر رض‍ا خ‍ان‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍رهنگی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لامی‌، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍رهنگی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ رض‍ا شعبانی‌، غ‍لام‍حسین‌ زرگ‍ری‌زاده‌

واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌: اس‍ن‍اد م‍ن‍ت‍ش‍ر ن‍ش‍ده‌ از واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ع‍ص‍ر رض‍ا خ‍ان‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍رهنگی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لامی‌، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍رهنگی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ رض‍ا شعبانی‌، غ‍لام‍حسین‌ زرگ‍ری‌زاده‌

سرشناسه
 
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌، ۱۳۷۱.
‏عنوان و نام پدیدآور
واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌: اس‍ن‍اد م‍ن‍ت‍ش‍ر ن‍ش‍ده‌ از واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ع‍ص‍ر رض‍ا خ‍ان‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍رهنگی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لامی‌، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍رهنگی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ رض‍ا شعبانی‌، غ‍لام‍حسین‌ زرگ‍ری‌زاده‌
‏مشخصات ظاهری
۴۸۴ ص

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *