خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‍دگ‍ان‍ی‌ م‍ل‍ک‍ه‌ ع‍ف‍ت‌ ام‌ال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ای‍ش‍ه‌ رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‍ا/ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز خ‍ال‍ق‍ی‌ درم‍ی‍ان

زن‍دگ‍ان‍ی‌ م‍ل‍ک‍ه‌ ع‍ف‍ت‌ ام‌ال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ای‍ش‍ه‌ رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‍ا/ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز خ‍ال‍ق‍ی‌ درم‍ی‍ان

سرشناسه
خ‍ال‍ق‍ی‌ درم‍ی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز، – ۱۳۲۹
‏عنوان و نام پدیدآور
زن‍دگ‍ان‍ی‌ م‍ل‍ک‍ه‌ ع‍ف‍ت‌ ام‌ال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ای‍ش‍ه‌ رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‍ا/ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز خ‍ال‍ق‍ی‌ درم‍ی‍ان
‏مشخصات نشر
ب‍ی‍رج‍ن‍د: ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز خ‍ال‍ق‍ی‌ درم‍ی‍ان‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۱۰۴

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *