خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / ب‍ان‍وی‌ ب‍ا ک‍رام‍ت‌: ش‍رح‌ ح‍ال‌ و ذک‍ر ک‍رام‍ات‌ س‍ی‍ده‌ ن‍ف‍ی‍س‍ه‌ ن‍واده‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ع‍روس‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ع‍م‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ح‍س‍ن‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ غ‍لام‍رض‍ا گ‍ل‍ی‌زواره‌

ب‍ان‍وی‌ ب‍ا ک‍رام‍ت‌: ش‍رح‌ ح‍ال‌ و ذک‍ر ک‍رام‍ات‌ س‍ی‍ده‌ ن‍ف‍ی‍س‍ه‌ ن‍واده‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ع‍روس‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ع‍م‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ح‍س‍ن‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ غ‍لام‍رض‍ا گ‍ل‍ی‌زواره‌

سرشناسه
گ‍ل‍ی‌زواره‌ای‌، غ‍لام‍رض‍ا، – ۱۳۳۷
‏عنوان و نام پدیدآور
ب‍ان‍وی‌ ب‍ا ک‍رام‍ت‌: ش‍رح‌ ح‍ال‌ و ذک‍ر ک‍رام‍ات‌ س‍ی‍ده‌ ن‍ف‍ی‍س‍ه‌ ن‍واده‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ع‍روس‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ع‍م‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ح‍س‍ن‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/ غ‍لام‍رض‍ا گ‍ل‍ی‌زواره‌
‏مشخصات نشر
ق‍م‌: ح‍س‍ن‍ی‍ن‌(ع‌)، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۲۰۸

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *