خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / ب‍ص‍ی‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را علیه الس‍لام‌ در ری‍ش‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ آف‍ات‌ ح‍ذف‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ از م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ان‌: ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ علیها السلام در م‍س‍ج‍د م‍دی‍ن‍ه‌ و شرح خطبه حضرت فاطمه علیها السلام با زنان مهاجر و انصار./ اصغر طاه‍رزاده‌.

ب‍ص‍ی‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را علیه الس‍لام‌ در ری‍ش‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ آف‍ات‌ ح‍ذف‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ از م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ان‌: ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ علیها السلام در م‍س‍ج‍د م‍دی‍ن‍ه‌ و شرح خطبه حضرت فاطمه علیها السلام با زنان مهاجر و انصار./ اصغر طاه‍رزاده‌.

سرشناسه
طاه‍رزاده‌، اص‍غ‍ر، ‏‫۱۳۳۰ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور
ب‍ص‍ی‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را علیه الس‍لام‌ در ری‍ش‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ آف‍ات‌ ح‍ذف‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ از م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ان‌: ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ علیها السلام در م‍س‍ج‍د م‍دی‍ن‍ه‌ و شرح خطبه حضرت فاطمه علیها السلام با زنان مهاجر و انصار./ اصغر طاه‍رزاده‌.
‏مشخصات نشر
اص‍ف‍ه‍ان‌ : ل‍ب‌ ال‍م‍ی‍زان‌ ‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری
۴۴۲ص.‬

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *