خانه / از منظر اسلامی / احکام حجاب / آرایش وزیورآلات‏

آرایش وزیورآلات‏

آرایش وزیورآلات‏

عطر زن‏

 آیا برای زنان جایز است که عطر بزنند واز منزل بیرون رود؟
همه مراجع: اگر باعث جلب توجه نامحرم شود، جایز نیست.

 

 

بوی خوش نرم کننده ها
 

 استفاده ازمواد نرم کننده که برای لباس راکمی خوشبو ولطیف می کند، برای بانوان چه حکمی دارد؟ آیا بیرون می توانند بروند؟
همه مراجع: اگر باعث جلب توجه نامحرم شود، جایز نیست.

 استفاده ازکرمهای چرب کننده وضد آفتاب، بر روی دست وصورت چه حکمی دارد؟
آیات عظام امام، تبریزی، خامنه ای، فاضل ووحید: اگر آرایش و زینت محسوب نشود وبوی خوش آن باعث تحریک نامحرم نشود، اشکال ندارد.
آیات عظام بهجت وصافی:: اگر آرایش و زینت محسوب نشود وبوی خوش آن باعث تحریک نامحرم نشود، اشکال ندارد؛ ولی بنا بر احتیاط واجب باید صورت را از نامحرم بپو شانند.
آرایش چهره‏

آیا زن باید چهره آرایش کرده خودرا از نامحرم بپو شاند؟
همه مراجع (به جز مکارم): آری، باید از نامحرم بپوشاند.
آیهالله مکارم: بنابراحتیاط واجب، بایدبپوشاند.

آرایش دختران‏
آرایش برای دختران چه حکمی دارد؟
همه مراجع: این کار فی نفسه برای آنان اشکال ندارد (هر چندزیبنده نیست)؛ ولی باید صورت را از نامحرم بپوشانند.

آرایش کردن برای محارم، چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر باعث مفسده نشود، اشکال ندارد.

برداشتن ابرو

 اگر برداشتن ابروها زینت به حساب می آید، باید تمام صورت را پوشاند؟
آیات عظام امام، سیستانی، مکارم و نوری: به این مقدار اشکال ندارد وپوشاندن آن از نامحرم واجب نیست.
آیات عظام بهجت وصافی: زینت محسوب می شود وباید آنرا از نامحرم بپوشانید.
آیهالله تبریزی: اگر به گونه ای است که نزد زنان کهنسال و یا نزدیک به آنان متعارف است، پوشاندن آن واجب نیست.
آیات عظام خامنه ای، فاضل ووحید: اگر زینت محسوب می شود، باید آن را از نامحرم پوشاند.
تبصره. اگر اصلاح ابروو صورت توجه مرد نامحرم را جلب می کند و باعث مفسده می شود، پوشاندن آن واجب است.

رنگ ابرو

آیا رنگ کردن ابرو زینت بوده و پوشاندن آن از نامحرم واجب است؟
آیات عظام امام، خامنه ای، فاضل و وحید: اگر زینت محسوب می شود، باید آن را از نامحرم پوشاند.
آیات عظام بهجت، تبریزی، صافی: پوشاندن آن از نامحرم واجب است.
آیات عظام سیستانی، مکارم، نوری: جزء زینت ممنوع محسوب نمی شود وپوشاندن آن از نامحرم واجب نیست.

سرمه چشم‏
 آیا سرمه چشم از زینت های است که باید پوشیده شود؟
آیات عظام امام، خامنه ای، فاضل و وحید: اگر عرفاً زینت محسوب شود پوشاندن آن واجب است.
آیات عظام بهجت و صافی: زینت محسوب می شود و باید پوشیده شود.
آیهالله تبریزی: زینت محسوب می شود وباید آنرا از نامحرم بپوشانید.
آیهالله تبریزی: اگر به گونه ای است که نزد زنان کهنسال و یا نزدیک به آنان متعارف است، پوشاندن آن واجب نیست و در غیر این صورت باید پوشانده شود.
آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: پوشاندن آنواجب نیست.

گریم‏
 آیا گریم زن جزءآرایش محسوب می شود وباید از نامحرم پوشاند؟
همه مراجع (به جز مکارم، بهجت و صافی): اگر گریم به عنوان آرایش، یا آرایش و تغییر چهره برای خانم ها باشد، باید از نامحرم پوشانده و اگر تنها به عنوان تغییر چهره باشد پوشاندن آن واجب نیست.
آیات عظام بهجت و صافی: اگر گریم به عنوان آرایش، یا آرایش و تغییر چهره برای خانم ها باشد، باید از نامحرم پوشانده و اگر تنها به عنوان تغییر چهره باشد احتیاط واجب پوشاندن آن است.
آیهالله مکارم: اگر گریم به عنوان آرایش، یا آرایش و تغییر چهره برای خانم ها باشد بنابر احتیاط واجب باید از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغییر چهره باشد پوشاندن آن واجب نیست.
تبصره. باید توجه داشت که گریم کردن زن به وسیله نامحرم جایز نیست.

آیا گریم زن توسط نامحرم جهت فیلم سازی وبازیگری جایز است؟
همه مراجع: خیر، گریم زن توسط نامحرم جایز نیست؛ هر چند برای فیلم سازی وبازیگری باشد.

شک در زینت‏
 اگر در جایی شک پیدا شود که چیزیاز موارد زینت است یا نه، تکلیف چیست؟ آیا باید آنرا پوشاند؟
همه مراجع: خیر پوشاندن آن واجب نیست.

حلقه ازدواج‏
 حکم پوشاندن انگشتر طلا وحلقه ازدواج بانوان، در صورتی که در معرض دید نامحرم باشد، چگونه است؟
آیات عظام امام، بهجت، صافی و فاضل: باید از نامحرم پوشانده شود.
آیهالله تبریزی: پوشاندن انگشتری که پیش زنان بزرگسال ویا کمی پایین تر متعارف است، واجب نیست.
آیات عظام: سیستانی، مکارم و نوری: پوشاندن آن واجب نیست.
آیهالله وحید: بنا بر احتیاط واجب، باید از نامحرم پوشانده شود.
لنز آرایشی‏
گذاشتن لنز آرایشی برای بانوان چه حکمی دارد؟
همه مراجع (به جز مکارم و نوری): اگر عرفاً زینت محسوب نشود، اشکال ندارد.
آیات عظام مکارم و نوری: اشکال ندارد.

همچنین ببینید

آرایش زنان و حضور در اجتماع

تبعات منفی عدم رعایت مدیریت صحیح آرایش زنان در جامعه امروز مشهود است که چه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *