پوشش در نماز

پوشش در نماز
نماز ونامحرم‏
 اگر در اتاق، مرد نامحرم باشد؛ آیا پوشاندن روی پا هنگام نماز واجب است؟
همه مراجع (به جز تبریزی و مکارم): آری، باید آن را از نامحرم پوشاند.
آیهالله مکارم: خیر واجب نیست؛ ولی بهتر آن است که پوشانده شود.
آیهالله تبریزی: پوشاندن زیر چانه واجب است؛ ولی پوشاندن روی پا تا مچ بنا بر احتیاط واجب است.
تبصره. لازمنیست که پشت وروی پا به وسیله جوراب پوشانده شود؛ بلکهاگر با چادر ومانند آن نیز پوشانده شود، کاقی است.

 

 

نماز با چادربدن نما
آیا نماز خواندن با چادر بدن نما، صحیح است؟
همه مراجع: اگر چادر نازک و بدن نما باشد، نماز باطل است؛ مگر آنکه در زیر چادر پوشش کامل داشته باشید.

نماز با مانتو
آیا نماز خواندن با مانتوو روسری چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر مقدار واجب پوشش و شرایطلباس نماز گزار در آن رعایت شود، اشکال ندارد؛ هر چند نماز خواندن با چادر رعایت پوشش در نماز، آسان وبهتر است.
تبصره. مقدار واجب پوشش برای زناندر حال نماز، پوشاندن تمام بدن حتی موی سربه جز صورت (به مقداری که در وضوشسته می شود) ودشت ها تا مچ وپاها تا مچ است. اما برای آنکه یقین کند مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت وقدری پایینتر از مچ را هم بپوشانیم.

 نماز خواندن زن با بلوزوشلوار چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اگر جاهایی از بدن که باید پوشیده شود، بپوشاند اشکال ندارد.
 آیا پوشاندن برجستگی های بدن هنگام خواندن نماز در برابر نامحرم واجب است؟ آیا نمازش باطل است؟
همه مراجع: اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم شود، باید پوشاند واگر نپوشاند، گناه کرده است؛ ولی نمازاوصحیح است.

زیورآلات نماز
آیا باید در مساجد ونمازخانه ها، در حال نماز ویا روضه خوانی و سخنرانی، پرده ای بین زن ومرد باشد؟
همه مراجع: اگر مفسده ای در بین نباشد، ایجاد حایل لازم نیست. [هر چند وجود آن بهتر است‏].
تبصره. البته هنگام خواندن نماز، زن واجب یا بهتر است که کمی عقب تر از مرد بایستد.

۳۰

همچنین ببینید

آرایش زنان و حضور در اجتماع

تبعات منفی عدم رعایت مدیریت صحیح آرایش زنان در جامعه امروز مشهود است که چه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *