خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / گ‍ل‌واژه‌ آف‍ری‍ن‍ش‌: س‍ه‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌(ع‌) ج‍ای‍گ‍اه‌ و ح‍ق‍وق‌ زن‌، وظای‍ف‌ ه‍م‍س‍ری‌/ واح‍د خ‍واه‍ران‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌.

گ‍ل‌واژه‌ آف‍ری‍ن‍ش‌: س‍ه‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌(ع‌) ج‍ای‍گ‍اه‌ و ح‍ق‍وق‌ زن‌، وظای‍ف‌ ه‍م‍س‍ری‌/ واح‍د خ‍واه‍ران‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌.

سرشناسه

‏عنوان و نام پدیدآور
گ‍ل‌واژه‌ آف‍ری‍ن‍ش‌: س‍ه‌ ارب‍ع‍ی‍ن‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌(ع‌) ج‍ای‍گ‍اه‌ و ح‍ق‍وق‌ زن‌، وظای‍ف‌ ه‍م‍س‍ری‌/ واح‍د خ‍واه‍ران‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌.
‏مشخصات نشر
ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری
‏‫۱۶۷ ص

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *