خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / ب‍ررس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زن‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ف‍س‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر (ال‍م‍ن‍ار – ال‍ج‍واه‍ر – ف‍ی‌ ظلال‌ ال‍ق‍رآن‌ – ال‍م‍ی‍زان‌ – ن‍م‍ون‍ه‌)/ ن‍گ‍ارش‌ ف‍ت‍ح‍ی‍ه‌ ف‍ت‍اح‍ی‌زاده‌

ب‍ررس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زن‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ف‍س‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر (ال‍م‍ن‍ار – ال‍ج‍واه‍ر – ف‍ی‌ ظلال‌ ال‍ق‍رآن‌ – ال‍م‍ی‍زان‌ – ن‍م‍ون‍ه‌)/ ن‍گ‍ارش‌ ف‍ت‍ح‍ی‍ه‌ ف‍ت‍اح‍ی‌زاده‌

سرشناسه
ف‍ت‍اح‍ی‌زاده‌، ف‍ت‍ح‍ی‍ه‌، – ۱۳۴۰
‏عنوان و نام پدیدآور
ب‍ررس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زن‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ف‍س‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر (ال‍م‍ن‍ار – ال‍ج‍واه‍ر – ف‍ی‌ ظلال‌ ال‍ق‍رآن‌ – ال‍م‍ی‍زان‌ – ن‍م‍ون‍ه‌)/ ن‍گ‍ارش‌ ف‍ت‍ح‍ی‍ه‌ ف‍ت‍اح‍ی‌زاده‌
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: م‍اه‍رن‍گ‌، ۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۴۸۰

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *