خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‌ در آی‍ات‌ ق‍رآن‌/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ف‍اطم‍ه‌ اش‍رف‍ی‌

زن‌ در آی‍ات‌ ق‍رآن‌/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ف‍اطم‍ه‌ اش‍رف‍ی‌

سرشناسه
اش‍رف‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پدیدآور
زن‌ در آی‍ات‌ ق‍رآن‌/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ف‍اطم‍ه‌ اش‍رف‍ی‌
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: ای‍ت‍ا، ۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری
۸،ص‌ ۱۱۶

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *