خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / س‍ای‍ه‌ه‍ای‍ی‌ در پ‍ی‌ خ‍ورش‍ی‍د: زن‌ در زن‍دگ‍ی‌ و م‍ک‍ت‍ب‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر(ص‌)/ م‍ول‍ف‌ ب‍ن‍ت‌ال‍ه‍دی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍ود ش‍ری‍ف‍ی‌

س‍ای‍ه‌ه‍ای‍ی‌ در پ‍ی‌ خ‍ورش‍ی‍د: زن‌ در زن‍دگ‍ی‌ و م‍ک‍ت‍ب‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر(ص‌)/ م‍ول‍ف‌ ب‍ن‍ت‌ال‍ه‍دی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍ود ش‍ری‍ف‍ی‌

سرشناسه
ص‍در، ب‍ن‍ت‌ال‍ه‍دی‌، ۱۹۷۹ – ۱۹۳۹
‏عنوان و نام پدیدآور
س‍ای‍ه‌ه‍ای‍ی‌ در پ‍ی‌ خ‍ورش‍ی‍د: زن‌ در زن‍دگ‍ی‌ و م‍ک‍ت‍ب‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر(ص‌)/ م‍ول‍ف‌ ب‍ن‍ت‌ال‍ه‍دی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍ود ش‍ری‍ف‍ی‌
‏مشخصات نشر
[ت‍ه‍ران‌]: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری
[۹۹] ص‌

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *