خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‌: از دی‍دگ‍اه‌ ادی‍ان‌ و م‍ک‍ات‍ب‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از خ‍واه‍ران‌ طل‍ب‍ه‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش

زن‌: از دی‍دگ‍اه‌ ادی‍ان‌ و م‍ک‍ات‍ب‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از خ‍واه‍ران‌ طل‍ب‍ه‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش

سرشناسه

‏عنوان و نام پدیدآور
زن‌: از دی‍دگ‍اه‌ ادی‍ان‌ و م‍ک‍ات‍ب‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از خ‍واه‍ران‌ طل‍ب‍ه‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش
‏مشخصات نشر
ق‍م‌: ن‍ص‍ای‍ح‌‏‫، ۱۳۷۹ –
‏مشخصات ظاهری
ج‌

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *