خانه / Tag Archives: همجنس‌گرایی

Tag Archives: همجنس‌گرایی

چند همسری

موضوع تعدد زوجات، رسمی بسیار دیرین است که در بسیاری جوامع بشری به چشم می‌خورد. تورات و انجیل چندهمسری را محکوم نکرده‌اند. بر عکس، مطالب عهد عتیق و نوشته‌های عبری خاخام‌های یهودی بارها مشروعیت چندهمسری را تصدیق کرده‌اند. گفته اند حضرت سلیمان (پادشاه یهود) هفتصد زن رسمی و سیصد کنیز ...

ادامه مطلب