خانه / Tag Archives: زن در اسلام، مسیحیت و یهودیت

Tag Archives: زن در اسلام، مسیحیت و یهودیت

چند همسری

موضوع تعدد زوجات، رسمی بسیار دیرین است که در بسیاری جوامع بشری به چشم می‌خورد. تورات و انجیل چندهمسری را محکوم نکرده‌اند. بر عکس، مطالب عهد عتیق و نوشته‌های عبری خاخام‌های یهودی بارها مشروعیت چندهمسری را تصدیق کرده‌اند. گفته اند حضرت سلیمان (پادشاه یهود) هفتصد زن رسمی و سیصد کنیز ...

ادامه مطلب

میراث‌بری زن

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های قرآن با کتاب مقدس نگرش آنها به میراث‌بری زن از اموال خویشان درگذشته‌اش است. ربی اپستین نگرش کتاب مقدس (به میراث‌بری زن) را به اختصار این گونه بیان کرده است: بنا بر یک سنت پیوسته از زمان تورات و انجیل، اعضای مونث خانواده، یعنی زنان و ...

ادامه مطلب

طلاق

سه دین اسلام، یهو و مسیحیت نگرش‌های کاملاً متفاوتی به موضوع طلاق دارند. مسیحیت به کلی از طلاق بیزار است. عهد جدید آشکارا از فسخ‌ناپذیری ازدواج حمایت می‌کند. این عبارت منسوب به حضرت عیسی (ع) است که فرموده‌اند: “اما من به شما می‌گویم که هر کس همسرش را طلاق دهد، ...

ادامه مطلب

سیری در کتاب «زن در اسلام، مسیحیت و یهودیت»

کتاب «زن در اسلام، مسیحیت و یهودیت» با قلم شریف عبدالعظیم محمد و ترجمه مهدی گلجان از سوی نشر هاجر با سفارش دفتر مطالعات زن و خانواده به چاپ رسیده است. دکتر عبدالعظیم محمد از پژوهشگران مشهور مسلمانِ مقیم کانادا است که مقاله‌های بسیاری در حوزه اسلام دارد و در ...

ادامه مطلب