خانه / Tag Archives: حفظ حجاب

Tag Archives: حفظ حجاب

زیبایی حجاب به زنان جهان شناسانده شود

حضرت آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه همه اعمال انسان در گرو تقوای الهی است، گفت: یکی از وسیله های تقویت خداترسی و تقوا حفظ حجاب است و اگر زنی تقوا داشته باشد نمی تواند حجاب را رعایت نکند. حضرت آیت الله علوی گرگانی در دیدار با جمعی از ...

ادامه مطلب