خانه / از منظر اسلامی (صفحه 17)

از منظر اسلامی

پوشش وجه و کفین

پرسش ۵۱: در مسئله پوشش وجه و کفین، در صورت داشتن زینت از نامحرم، فرقی بین نامحرم ها نیست چه فامیل نزدیک باشند و چه غریبه. امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء. فاضل: جامع المسائل، ج ۱، با استفاده از سؤالهای ۱۷۱۱ و ۱۷۱۳ و ...

ادامه مطلب

چادر بهتر است یا مانتو؟

چادر بهتر است یا مانتو؟ همه مراجع: برای زنان کافی است که حجاب کامل [شرعی‏] راباهر لباس مناسبی، در برابر مرد نامحرم رعایت کند، ولی بی شک چادر به عنوان حجاب برتر [به ویژه در اماکن مذهبی‏] از ارزش والایی برخوردار است.

ادامه مطلب

احکام نگاه کردن و حجاب

<!– @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –> احکام نگاه کردن و حجاب   «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون » بگو به مؤمنین که چشمها را فرو خوابانند و دامنهای خودشان را حفظ کنند، این ...

ادامه مطلب

جمال زن در جلال حجاب

جمال زن درجلال حجاب مفهوم شناسی: در قران و روایات ائمه هدی علیه السلام کلماتی درباره مسئله پوشش بیان شده که شناخت دقیق ان در تبیین موضوع کمک شایانی می کند از این رو به بررسی این واژه ها می پردازیم: تبرج : در لغت به معانی بروز و ظهور ...

ادامه مطلب

فلسفه حجاب

  لزوم پوشیدگى زن در مقابل مرد، یکى از مسایل مهم اسلامى است که قرآن کریم نیز به آن اشاره کرده است. البته حجاب، قبل از اسلام در میان اقوام دیگر چون یهود، هندو، ایرانى و … وجود داشته و اختصاص به اسلام ندارد. این دین مبین، تنها براى آن ...

ادامه مطلب

نگاهی به فرهنگ حجاب و عفاف در نظام اسلامی

قل للمؤمنینیغضوا من ابصارهمو یحفظوا فروجهمذلک ازکی لهمان الله خبیر بما یصنعونو قل للمؤمناتیغضضن من ابصارهنو یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الاما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن. (۱)(ای رسول ما) مردان مؤمن را بگو تا چشم‌ها (از نگاه ناروا بپوشند) و عفتشان را محفوظ دارند که این برای ...

ادامه مطلب

عفاف جامعه در پرتو حجاب

عفاف جامعه در پرتو حجابزن مظهر جمال و زیبایی و عفاف است و مرد مظهر شیفتگی و مجذوب شدن از آن جهت فرهنگ غنی و ارزشمند اسلام پوشش و حجاب را برای بانوان لازم دانسته است و حجاب را حافظ ارزش های والای معنوی زنان در برابر مردان قرار داده ...

ادامه مطلب