خانه / از منظر اجتماعی روانی تاریخی / از منظر روانی (صفحه 10)

از منظر روانی

آیا حجاب ریشه در تمایلات فطری زن دارد؟

عللی که قبلا ذکر کردیم کم و بیش مورد استفاده مخالفان پوشیدگی زن قرار گرفته است.به عقیده ما یک علت اساسی در کار است که مورد غفلت واقع شده است. به عقیده ما ریشه اجتماعی پدید آمدن حریم و حائل میان زن و مرد را در میل به ریاضت، یا ...

ادامه مطلب

استفاده عمومی ممنوع!!

خواهران عزیز! این مطلب را بخوانند در آن هنگام كه خداوند بر حضرت آدم احسان كرد و باغ زندگی او را به وجود «حوا» معنا بخشید، غم تنهایی را از او زایل ساخت . از آن زمان به بعد كه عالم را بقایی و آدم را امیدی به حركت آورد، ...

ادامه مطلب

جنبه روانی حجاب

نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی معاشرتهای بی بند و بار هیجانها و التهابهای جنسی را فزونی می بخشد و تقاضای سکس را به صورت یک عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی درمی آورد.غریزه جنسی غریزه ای نیرومند، عمیق و «دریا صفت » است، هر چه بیشتر ...

ادامه مطلب

تبینی بر مسئله حجاب

  اين مقاله براي تبيين گوشه هايي از مسئله حجاب ضمن اشاره اي به پيشينه اين مسئله در ملل و نحل و ساير اديان، به سؤالاتي در خصوص فلسفه حجاب پاسخ داده است. مهم ترين محورهايي که در اين مقاله به آن ها پرداخته شده عبارتند از: تأثير حجاب بر ...

ادامه مطلب

حجاب و آرامش روانی فردی و اجتماع

يكى از مسايل مهمى كه هر دخترى در دوران زندگى خود بايد آن را مدّ نظر قرار دهد،مسئله«حجاب»است . قرآن كريم كه بعنوان يكى از مهمترين سندهاى زنده الهي، در ميان مردم به امانت گذاشته شده است، مسئله حجاب و حفظ دختران از ديد نامحرمان را مورد تأكيد قرارداده ومى ...

ادامه مطلب