خانه / مناسبتنامه / ۴۰ حدیث از فضایل حضرت زهراء (سلام الله علیها) در منابع اهل سنت

۴۰ حدیث از فضایل حضرت زهراء (سلام الله علیها) در منابع اهل سنت

حدیث ۱۶: قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله): «انّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَطمَ ابْنَتِی فاطِمَه وَوُلدَها وَمَنْ احَبًّهُمْ مِنَ النّارِ فَلِذلِک سُمّیتْ فاطِمَه».[۱۶] (خدای تبارک و تعالى آتش را بر دخترم فاطمه وپسرانش وکسی که آنان را دوست بدارد دور و منع کرده است، و به همین دلیل است که اسمش فاطمه است).


   
 

حدیث ۱:

 

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله

 

):

«اذا کانَ یوْمُ القیامَهِ نادى مُنادٍ: یا اهْلَ الجَمْعِ غُضُّوا ابْصارَکمْ حَتى تَمُرَّ فاطِمَه».[۱]

(روز قیامت یک صدائی بلند می شود که: ای مردم غضّ بصر کنید که فاطمه (س) می خواهد عبور کند).

 

حدیث ۲:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

کنْتُ اذا اشْتَقْتُ الى رائِحَهِ الجنَّهِ شَمَمْتُ رَقَبَهَ فاطِمَه».[۲]

(اگر به بوی بهشت اشتیاق می کردم فاطمه را بو می کردم).

 

حدیث ۳:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«حَسْبُک مِنْ نساءِ العالَمین ارْبَع: مَرْیمَ وَاسیه وَخَدیجَه وَفاطِمَه».[۳]

(از زنان عالم ۴ نفر بهترین آنند: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه (س)).

 

حدیث ۴:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«یا عَلِی هذا جبریلُ یخْبِرنِی انَّ اللّهَ زَوَّجَک فاطِمَه».[۴]

(یاعلی، جبرئیل الآن به من خبر دادکه خدا فاطمه را به ازدواج تو درآورد).

 

حدیث ۵:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«ما رَضِیتُ حَتّى رَضِیتْ فاطِمَه».[۵]

(هیج گاه راضی نشدم تا فاطمه راضی می شد).

 

حدیث ۶:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«یا عَلِی انَّ اللّهَ امَرَنِی انْ ازَوِّجَک فاطِمَه».[۶]

(یا علی، خدا به من دستور داد تا تو را به ازدواج فاطمه درآورم).

 

حدیث ۷:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«انّ اللّهَ زَوَّجَ عَلیا مِنْ فاطِمَه».[۷]

(خدا علی و فاطمه را به ازدواج درآورد).

 

حدیث ۸:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«احَبُّ اهْلِی الی فاطِمَه».[۸]

(فاطمه محبوب ترین اهل من است نزد من).

 

حدیث ۹:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«خَیرُ نِساءِ العالَمین ارْبَع: مَرْیم وَاسیه وَ خَدِیجَه وَ فاطِمَه».[۹]

(سروران زنان عالم ۴ نفرند: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه).

 

حدیث ۱۰:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«سیدَهُ نِساءِ اهْلِ الجَنَّهِ فاطِمَه».[۱۰]

(سرور زنان بهشت فاطمه است).

 

حدیث ۱۱:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«اوَّلُ مَنْ یدْخُلُ الجَنَّهَ: عَلی وَ فاطِمَه».[۱۱]

(اولین کسی که وارد بهشت می شود: علی و فاطمه هستند).

 

حدیث ۱۲:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«انْزِلَتْ ایهُ التطْهِیرِ فِی خَمْسَهٍ فِی، وَفِی عَلی وَحَسَنٍ وَحُسَینٍ وَفاطِمَه».[۱۲]

(ایه تطهیر بر ۵ نفر نازل شد، بر من و علی و حسن و حسین و فاطمه (علیهم السلام)).

 

حدیث ۱۳:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«افْضَلُ نِساءِ اهْل الجَنَّهِ: مَرْیمُ وَاسیهُ وَ خَدیجَهُ وَ فاطِمَه».[۱۳]

(بهترین زنان اهل بهشت چهار نفرند: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه).

 

حدیث ۱۴:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«اوَّلُ مَنْ دَخَلَ الجَنَّهَ فاطِمَه».[۱۴]

(اوّلین کسی که وارد بهشت می شود فاطمه است).

 

حدیث ۱۵:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«المَهْدِی مِنْ عِتْرَتی مِنْ وُلدِ فاطِمَه».[۱۵]

(مهدی از عترت من از ولد فاطمه می باشد).

 

حدیث ۱۶:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«انّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَطمَ ابْنَتِی فاطِمَه وَوُلدَها وَمَنْ احَبًّهُمْ مِنَ النّارِ فَلِذلِک سُمّیتْ فاطِمَه».[۱۶]

(خدای تبارک و تعالى آتش را بر دخترم فاطمه وپسرانش وکسی که آنان را دوست بدارد دور و منع کرده است، و به همین دلیل است که اسمش فاطمه است).

 

حدیث ۱۷:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه انْتِ اوَّلُ اهْلِ بَیتی لُحُوقا بِی».[۱۷]

(ای فاطمه، تو اوّلین نفری هستی که از عترتم بعد از من به نزد من می آیی).

 

حدیث ۱۸:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه بَضْعَهٌ مِنّی یسُرُّنِی ما یسُرُّها».[۱۸]

(فاطمه پاره تن من است، هر چه او را خوش حال کند مرا خوش می کند).

 

حدیث ۱۹:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه سِیدهُ نِساءِ اهْلِ الجَنِّه».[۱۹]

(فاطمه سرور زنان اهل بهشت است).

 

حدیث ۲۰:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه بَضْعَهُ مِنّی فَمَنْ اغْضَبَها اغْضَبَنِی».[۲۰]

(فاطمه پاره تن من است، هر چه او را غضبناک کند مرا غضبناک کرده است).

 

حدیث ۲۱:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه خُلِقَتْ حورِیهٌ فِی صوره انسیه».[۲۱]

(فاطمه یک حوریه خلق شد به صورت انسیه).

 

حدیث ۲۲:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه حَوْراءُ ادَمیهَ لَم تَحضْ وَلَمْ تَطْمِث».[۲۲]

(فاطمه حوریه انسیه است، حیض و نفاس ندارد).

 

حدیث ۲۳:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه احَبُّ الی مِنْک یا عَلِی وَانْتَ اعَزُّ عَلَی مِنْها».[۲۳]

(فاطمه از تو یا علی نزد من محبوب تر است، و تو نزد من از او عزیزتر می باشی).

 

حدیث ۲۴:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه بَضْعَهٌ مِنّی وَهِی قَلْبِی وَهِی روُحِی التی بَینَ جَنْبِی».[۲۴]

(فاطمه پاره تن من است، و او قلب من است، و روحی که بین من است).

 

حدیث ۲۵:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه سیدَهُ نِساءِ امَّتِی».[۲۵]

(فاطمه سرور زنان امّت من است).

 

حدیث ۲۶:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه بَضْعَهٌ مِنّی یؤلِمُها ما یؤْلِمُنِی وَیسَرُّنِی ما یسُرُّها».[۲۶]

(فاطمه پاره تن من است، هر چه او را بیازارد مرا آزرده است، و هرچه او را مسرور گرداند مرا مسرور کرده است).

 

حدیث ۲۷:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه بَضْعَهٌ مِنّی مَنْ اذاهَا فَقَدْ اذانِی».[۲۷]

(فاطمه پاره تن من است، هر که او را مرا بیازارد مرا آزرده است).

 

حدیث ۲۸:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه بَهْجَهُ قَلْبِی وَابْناها ثَمْرَهُ فُؤادِی».[۲۸]

(فاطمه بهجت و سرور قلب من است، و دو پسرش میوه دل من هستند).

 

حدیث ۲۹:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه لَیسَتْ کنِساءِ الادَمیین».[۲۹]

(فاطمه مثل زنان آدمیین نیست).

 

حدیث ۳۰:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه انّ اللّهَ یغْضِبُ لِغَضَبَک».[۳۰]

(ای فاطمه، خدا با غضب تو غضبناک می شود).

 

حدیث ۳۱:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«فاطِمَه انّ اللّهَ غَیرُ مُعَذِّبِک وَلا احَدٍ مِنْ وُلْدِک».[۳۱]

(ای فاطمه خدا نه تو را عذاب می دهدنه کسی از پسرانت را)

 

حدیث ۳۲:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله):

«کمُلَ مِنَ الرِّجال کثِیرُ وَلَمْ یکمُلْ مِنَ النساءِ الا ارْبَع: مَرْیم وَاسِیه وَخَدیجه وَفاطِمه»[۳۲]

(از مردان خیلی به کمال رسیدند، ولی از زنان فقط ۴ نفر: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه)

 

حدیث ۳۳:

قال رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«لیله عرج بی الى السماء رایت على باب الجنّه مکتوبا: لا اله الا الله، محمّد رسول الله، علی حبیب الله، الحسن والحسین صفوه الله، فاطمه خیره الله، على مبغضیهم لعنه الله»[۳۳]

(شبی که به معراج رفتم بر در بهشت دیدم نوشته شده بود: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، حسن و حسین مصطفایان خدا، فاطمه برگزیده خدا، لعنت خدا بر مبغضین آنان).

 

حدیث ۳۴:

قال رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه، بل هی اعظم، ان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض عنصرا و شرفا و کرما».[۳۴]

(اگر احسان شخص بود، فاطمه می بود، بلکه او اعظم است، فاطمه دختر من بهترین اهل زمین است در کرم و عنصر و شرف).

 

حدیث ۳۵:

خرج رسول الله (صلى الله علیه وآله) و هو اخذ بید فاطمه (سلام الله علیها) فقال:

«من عرف هذا فقد عرفها و من لم یعرفها فهی فاطمه بنت محمّد و هی قلبی و روحی التی بین جنبی».[۳۵]

پیامبر اکرم (ص) خارج شدند در حالی که دست حضرت فاطمه (س) را گرفته بودند، سپس گفتند: (هر کس او را می شناسد شناخته است، و هر که که او را نمی شناسد پس او فاطمه دختر محمد است، و او قلب من است و روحی که بین من است).

 

حدیث ۳۶:

قال رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«انّما سمّیت فاطمه لانّ الله عزّوجلّ فطم من احبّها من النّار»[۳۶]

(فاطمه «فاطمه» نامیده شد چون که خدا محبّان او را از آتش دور گردانیده است)

 

حدیث ۳۷:

قال رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«اتانی جبرئیل قال: یا محمّد انّ ربّک یحبّ فاطمه فاسجد، فسجدت، ثمّ قال: انّ الله یحبّ الحسن و الحسین فسجدت، ثمّ قال: انّ الله یحبّ من یحبّهما».[۳۷]

(جبرئیل نزد من امد وگفت: یا محمّد، خدا فاطمه را دوست دارد، پس سجده کن، سجده کردم، سپس گفت: خدا حسن وحسین را هم دوست دارد، پس سجده کردم، سپس گفت: خدا دوست دارد هر کس که آن دو را دوست بدارد).

 

حدیث ۳۸:

قال رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«ان فاطمه شعره منی فمن اذى شعره منی فقد اذانی، ومن اذانی فقد اذى الله، ومن اذى الله لعنه ملء السماوات والارض».[۳۸]

(فاطمه موئی از من است، پس کسی که موئی از من را بیازارد مرا آزرده است، وکسی که مرا بیازارد خدا را آزرده است، وکسی خدا را بیازارد خدا او را به اندازه زمین و آسمان لعنتش می کند).

 

حدیث ۳۹:

قال رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«یا سلمان، حبّ فاطمه ینفع فی مئه من المواطن، ایسر تلک المواطن: الموت، والقبر، والمیزان، والمحشر، والصراط، والمحاسبه، فمن رضیت عنه ابنتی فاطمه، رضیت عنه، ومن رضیت عنه رضی الله عنه، ومن غضبت علیه ابنتی فاطمه، غضبت علیه، ومن غضبت علیه غضب الله علیه، یا سلمان ویل لمن یظلمها ویظلم بعلها امیر المؤمنین علیا، وویل لمن یظلم ذرّیتها وشیعتها».[۳۹]

(ای سلمان، حبّ فاطمه در ۱۰۰ جا نافع و مفید است، میسّرترین و راحت ترین آن جا ها: هنگام مردن، در قبر، در میزان، در محشر، در صراط، در محاسبه، پس هر که که دخترم فاطمه از او راضی شود من هم از او راضی میشوم وکسی که من از او راضی شوم خدا از او راضی می شود، وهر کس که دخترم فاطمه بر او غضب کند من هم بر او غضبناک میشوم، وهر کس که من بر او غضبناک شوم خدا بر او غضبناک می شود، ای سلمان، وای برکسی که به او وبه شوهر او امیر المؤمنین علی ظلم وستم کند، ووای بر کسی که به نسل و شیعه او ظلم وستم کند).

 

حدیث ۴۰:

(قرأ رسول الله (صلى الله علیه وآله) هذا الایه: (فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه) فقام الیه رجل فقال: «ای بیوت هذه یا رسول الله ؟ قال: بیوت الانبیاء، فقام الیه ابوبکر فقال: یا رسول الله اهذا البیت منها ؟ -مشیرا الى بیت علی وفاطمه علیهما السلام-قال: نعم، من افاضلها»[۴۰]

(رسول خدا (ص) این ایه را خواند: (در خانه هائی که خدا اجازه داده است که بالا روند وذکر او در آنها به بزرگی یاد شود) پس کسی بلند شد وسؤال کرد: کدام بیوتی هستند اینها یا رسول الله ؟ فرمودند: بیوت انبیاء، پس ابوبکر بلند شد وگفت: یا رسول الله این خانه هم ضمن آنان است ؟ -اشاره به خانه حضرت علی وحضرت فاطمه علیهما السلام کرده بود- پیامبر (ص) فرمودند: بله، از بهترینان آن بیوت است).

 

پی نوشت ها:


[۱] کنز العمّال ج ۱۳ ص ۹۱ و ۹۳/ منتخب کنز العمّال بهامش المسند ج ۵ ص ۹۶/ الصواعق المحرقه ص ۱۹۰/ اسد الغابه ج ۵ ص ۵۲۳/ تذکره الخواص ص ۲۷۹/ ذخائر العقبى ص ۴۸/ مناقب الامام علی لابن المغازلی ص ۳۵۶/ نور الابصار ص ۵۱ و ۵۲/ ینابیع المودّه ج ۲ باب ۵۶ ص ۱۳۶٫

[۲] منتخب کنز العمّال ج ۵ ص ۹۷/ نور الابصار ص ۵۱/ مناقب الامام علی لابن المغازلی ص ۳۶۰٫

[۳] مستدرک الصحیحین ج ۳ باب مناقب فاطِمَه ص ۱۷۱/ سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۲۶/ البدایه والنهایه ج ۲ ص ۵۹/ مناقب الامام علی لابن المغازلی ص ۳۶۳٫

[۴] مناقب الامام علی من الریاض النضره: ص ۱۴۱٫

[۵] مناقب الامام علی لابن المغازلی: ص ۳۴۲٫

[۶] الصواعق المحرقه باب ۱۱ ص ۱۴۲/ ذخائر العقبى ص ۳۰ و ۳۱/ تذکره الخواص ص ۲۷۶/ مناقب الامام علی من الریاض النضره ص۱۴۱/ نور الابصار ص۵۳٫

[۷] الصواعق المحرقه ص ۱۷۳٫

[۸] الجامع الصغیر ج ۱ ح ۲۰۳ ص ۳۷/ الصواعق المحرقه ص ۱۹۱/ ینابیع المودّه ج ۲ باب ۵۹ ص ۴۷۹/ کنز العمّال ج ۱۳ ص۹۳٫

[۹] الجامع الصغیر ج ۱ ح ۴۱۱۲ ص ۴۶۹/ الاصابه فی تمییز الصحابه ج ۴ ص ۳۷۸/ البدایه والنهایه ج ۲ ص ۶۰/ ذخائر العقبى ص ۴۴٫

[۱۰] کنز العمّال ج۱۳ ص۹۴/ صحیح البخاری، کتاب الفضائل، باب مناقب فاطمه/ البدایه والنهایه ج ۲ ص۶۱٫

[۱۱] نور الابصار ص ۵۲/ شبیه به ان در کنز العمّال ج ۱۳ ص ۹۵٫

[۱۲] اسعاف الراغبین ص ۱۱۶/ صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابه.

[۱۳] سیر اعلام النبلاء: ج ۲ ص ۱۲۶/ذخائر العقبى: ص ۴۴٫

[۱۴] ینابیع المودّه ج۲ ص۳۲۲ باب۵۶٫

[۱۵] الصواعق المحرقه ص۲۳۷٫

[۱۶] کنز العمال ج۶ ص۲۱۹٫

[۱۷] حلیه الاولیاء ج ۲ ص ۴۰/ صحیح البخاری کتاب الفضائل/کنز العمّال ج ۱۳ ص ۹۳/ منتخب کنز العمّال ج ۵ ص ۹۷٫

[۱۸] الصواعق المحرقه ص ۱۸۰ و ۲۳۲/ مستدرک الحاکم / معرفه ما یجب لال البیت النبوی من الحق على من عداهم ص ۷۳/ ینابیع المودّه ج ۲ باب ۵۹ ص ۴۶۸٫

[۱۹] صحیح البخاری ج ۳ کتاب الفضائل باب مناقب فاطِمَه ص ۱۳۷۴/ مستدرک الصحیحین ج ۳ باب مناقب فاطِمَه ص ۱۶۴/ سنن الترمذی ج ۳ ص ۲۲۶/ کنز العمّال ج ۱۳ ص ۹۳/ منتخب کنز العمّال ج ۵ ص ۹۷/ الجامع الصغیر ج ۲ ص ۶۵۴ ح ۵۷۶۰/ سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۲۳/ الصواعق المحرقه ص ۱۸۷ و ۱۹۱/ خصائص الامام علی للنسائی ص ۱۱۸/ ینابیع المودّه ج ۲ ص ۷۹/ الجوهره فی نسب علی واله ص ۱۷/ البدایه والنهایه ج ۲ ص ۶۰٫

[۲۰] صحیح البخاری ج ۳ کتاب الفضائل باب مناقب فاطِمَه ص ۱۳۷۴/ خصائص الامام علی للنسائی ص ۱۲۲/ الجامع الصغیر ج ۲ ص ۶۵۳ ح ۵۸۵۸/ کنز العمّال ج ۳ ص ۹۳ ـ ۹۷/ منتخب بهامش المسند ج ۵ ص ۹۶/ مصابیح السنّه ج ۴ ص ۱۸۵/ اسعاف الراغبین ص ۱۸۸/ ذخائر العقبى ص ۳۷/ ینابیع المودّه ج ۲ ص ۵۲ ـ ۷۹٫

[۲۱] مناقب الامام علی لابن المغازلی ص ۲۹۶٫

[۲۲] الصواعق المحرقه ص ۱۶۰/ اسعاف الراغبین ص ۱۸۸/ کنز العمّال ج ۱۳ ص ۹۴/ منتخب کنز العمّال ج ۵ ص ۹۷٫

[۲۳] مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۰۲/ الجامع الصغیر ج ۲ ص ۶۵۴ ح ۵۷۶۱/ منتخب کنز العمّال ج ۵ ص ۹۷/ اسد الغابه ج ۵ ص ۵۲۲/ ینابیع المودّه ج ۲ باب ۵۶ ص ۷۹/ الصواعق المحرقه الفصل الثالث ص ۱۹۱٫

[۲۴] نور الابصار ص ۵۲٫

[۲۵] سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۲۷/صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابه، باب مناقب فاطمه/مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۰۱/اسعاف الراغبین ص ۱۸۷٫

[۲۶] مناقب الخوارزمی ص ۳۵۳٫

[۲۷] السنن الکبرى ج ۱۰ باب من قال: لا تجوز شهاده الوالد لولده ص ۲۰۱/ کنز العمّال ج ۱۳ ص ۹۶/نور الابصار ص۵۲/ ینابیع المودّه ج ۲ ص ۳۲۲٫

[۲۸] ینابیع الموّده ج ۱ باب ۱۵ ص ۲۴۳٫

[۲۹] مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۰۲٫

[۳۰] الصواعق المحرقه ص ۱۷۵/ مستدرک الحاکم، باب مناقب فاطمه / مناقب الامام علی لابن المغازلی ص ۳۵۱٫

[۳۱] کنز العمّال ج۱۳ ص۹۶/ منتخب کنز العمّال بهامش مسند احمد ج۵ ص۹۷/ اسعاف الراغبین بهامش نور الابصار ص۱۱۸٫

[۳۲] نور الابصار ص ۵۱٫

[۳۳] تاریخ بغداد: ۱/۲۵۹ تاریخ دمشق: ۱۴/۱۷۰ لسان المیزان: ۵/۷۰٫

[۳۴] مقتل الحسین: ۱/۶۰٫

[۳۵] الفصول المهمّه: ۱۴۶ نور الابصار: ۵۳٫

[۳۶] مجمع الزوائد: ۹/۲۰۱٫

[۳۷] لسان المیزان: ۳/۲۷۵٫

[۳۸] حلیه الاولیاء: ۲/۴۰٫

[۳۹] فرائد السمطین: ۲ باب ۱۱ ح ۲۱۹ کشف الغم: ۱/۴۶۷٫

[۴۰] الدر المنثور: ۶/۲۰۳ تفسیر ایه النور،  روح المعانی: ۱۸/۱۷۴ تفسیر الثعلبی: ۷/۱۰۷ الکشف والتبیان للمسفوی: ۷۲٫

منبع:porseman.org

همچنین ببینید

زنان افتخار آفرین شهید در دفاع مقدس

زهرا حسینی راوی کتاب دا با آغاز جنگ، زهرا حسینی که در آن هنگام دختری ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *