خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ای‍ران‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ گ‍روه‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ ب‍زرگ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ [ج‍ه‍ان‌ ک‍ت‍اب‌]؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ س‍ع‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌؛ م‍دی‍ر گ‍روه‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ م‍ج‍دآب‍ادی‌

ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ای‍ران‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ گ‍روه‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ ب‍زرگ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ [ج‍ه‍ان‌ ک‍ت‍اب‌]؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ س‍ع‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌؛ م‍دی‍ر گ‍روه‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ م‍ج‍دآب‍ادی‌

سرشناسه
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍ان‌ ک‍ت‍اب‌، ۱۳۷۹.
‏عنوان و نام پدیدآور
ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ای‍ران‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ گ‍روه‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ ب‍زرگ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ [ج‍ه‍ان‌ ک‍ت‍اب‌]؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ س‍ع‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌؛ م‍دی‍ر گ‍روه‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ م‍ج‍دآب‍ادی‌
‏مشخصات ظاهری
۱۲۶ ص‌.، [۱۳] ص

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *