خانه / از منظر اسلامی / احکام حجاب / موسیقی ، محرمیت ، گفتگو بانامحرم ، تراشیدن ریش و ….

موسیقی ، محرمیت ، گفتگو بانامحرم ، تراشیدن ریش و ….

فرا گرفتن علوم موسیقی،ایجاد محرمیت،صیغه محرمیت ، چت و …

موسیقى‏

سؤال ۹۱: آیا فرا گرفتن علوم موسیقی که هدف از آن برای لهوولعب نباشد حرام است؟

جواب: اگر مستلزم نواختن یا گوش دادن به موسیقی لهوی باشد جایز نیست.

سؤال ۹۲: گوش دادن به موسیقی در صورتی که برای شخص تاثیری نداشته باشد یعنی از آن لذت نبرد فقد یک عادت برای شخص شده باشد چه حکمی دارد؟

جواب: اگر لهوی باشد جایز نیست حتی اگر از آن هیچ لذتی نبرد.

سؤال ۹۳: آیا دنبک یا دف زدن در مولودیها ایرادی دارد یا خیر؟

جواب: چنانچه به کیفیت لهوی و مناسب با مجالس لهو و عیاشی باشد جایز نیست.

سؤال ۹۴: نواختن دف یا دایره چه حکمی د ارد؟

جواب: این آلات مشترکه است و استعمال آنها به کیفیت لهوی حرام است.

سؤال ۹۵: نواختن سنتورگناه دارد؟

جواب: اگر نواختن به کیفیت لهوی باشد جایز نیست.

سؤال ۹۶: اگر درباره آهنگ ندانم که آیا ان برای مراسم لهو و لعب است یا نه حکم چیست؟

جواب: گوش دادن به موارد مشکوک اشکال ندارد.

سؤال ۹۷: موسیقی ای که انسان را از غم و اندوه در آورده و موجب میشود انسان بتواند کارهای روزمره خود را انجام دهد حرام است یا حلال؟

جواب: اگر کیفیت آن مناسب با مجالس لهو ولعب و عیاشی باشد حرام است.

سؤال ۹۸: یاد گیری و نواختن ساز گیتار به منظور پرکردن اوقاتی که معمولا به بطالت میگذرد و نیز دوری از افکار مخرب چه حکمی دارد؟

جواب: اگر نواختن به کیفیتی باشدکه مناسب مجالس لهو و عیاشی باشد و یا اینکه عرف این کار مستهجل باشد جایز نیست.

سؤال ۹۹: آیا نواختن آهنگ غیر مجاز با ساز مجاز مثل گیتار حرام است (البته آهنگی که رخص آور نباشد)؟

جواب: اگر کیفیت نواختن آن لهوی و مناسب مجالس لهوو عیاشی باشد جایز نیست.

سؤال ۱۰۰: آیا استفاده از (دف) و (دایره) در مجالس عروسی وفقط برای زنان اشکال دارد؟

جواب: زدن به کیفیت لهوی حرام است.

سؤال ۱۰۱: فروش ارگ (وسیله موسیقی) چه حکمی دارد؟

جواب: اگر ازوسائل و آلات مختص به موسیقی لهوی باشد جایز نیست.

سؤال ۱۰۲: آیا گیتار حرام است؟

جواب: نواختن آن به کیفیتی که در مجالس لهو و عیاشی زده می شود جایز نیست.

سؤال ۱: ۱۰۳- آیا حکم سه تار و تار با هم فرق دارد یا هر دو حرام هستند؟

۲- اگر ساز را برای طرب استفاده نکنی باز هم حرام است؟

۳- اگر حرام است پس گوش دادن به هر گونه موسیقی نیز حرام است؟

جواب: ۱- نواختن به کیفیت لهوی- یعنی مناسب با مجالس لهو و عیاشی باشد- جایز نیست.

۲- اگر به کیفیت لهوی نواخته شود جایز نیست.

۳- گوش دادن به موسیقی لهوی حرام است.

سؤال ۱۰۴: نظر حضرتعالی درباره موسیقی چیست؟ موسیقی مطرب چیست؟

جواب: موسیقی مناسب با مجالس لهو و لعب و عیاشی حرام است و غیر آن حرام نیست.

سؤال ۱۰۵: می خواستم معنای مجلس لهو و لعب را توضیح دهید؟

جواب: یعنی مجالس عیاشی، خوشگذرانی و بزن و بکوب.

سؤال ۱۰۶: می خواستم بدانم اینکه می گویند موسیقی که در مجلس لهو و لعب استفاده شود حرام است منظور شما همان غنا است یا چیز دیگری. (چون بارها دیده شده که افرادی با فطرتهای ناپاک حتی آهنگهای غیر غنا را هم در مجالس لهو و لعب استفاده می کنند). در صورتی که چیز دیگری جز غنا است لطفا آن را توضیح دهید؟

جواب: موسیقی صدائی است که از دستگاه و آلات شنیده می شود و غنا صدائی است که از حنجره بیرون می آید و فرق بین آن دو واضح است.

سؤال ۱۰۷: خرید و نواختن آلت موسیقی گیتار که به استفاده در مجالس عیاشی نباشد چگونه است؟

جواب: خرید آلات مختص به موسیقی لهوی جایز نیست و همچنین نواختن آن هم به کیفیت لهوی جایز نیست.

سؤال ۱۰۸: زدن تار یا سنتور اشکال دارد؟

جواب: به کیفیت لهوی حرام است و مقصود از «لهوی» این است که نحوه زدن آن مناسب با مجالس لهو و عیاشی باشد.

سؤال ۱۰۹: از زحمات شما سؤال من این است که من در یک رستورانی در کشور آمریکا کار یم کنم و نوار موسیقی حرام اکثر مواقع روشن است می خواهم بدانم که حکم کار کردن من در آنجا چیست سؤال دیگر من آن است که اگر آلات لهو لعب موسیقی استفاده خوب و غیر شهوانی کنیم آیا حرام است.

جواب: ۱- شما به آن گوش ندهید و تنها به گوش رسیدن اشکال ندارد.

۲- اگر با آن موسیقی غیر لهوی نواخته شود اشکال ندارد و مراد از موسیقی لهوی موسیقی ای است که مناسب مجالس لهو و عیاشی است.

سؤال ۱۱۰: آیا آموختن سه تار و نواختن آن جایز است؟

جواب: نواختن و گوش دادن به آن اگر به کیفیت لهوى و مناسب مجالس عیاشى و خوشگذرانى باشد جایز نیست.

سؤال ۱۱۱: نظر به اینکه مجالس عروسى امروزه اغلب مختلط و همراه با رقص و موسیقى است و عدم شرکت باعث کدورت آشنایان مى شود، آیا شرکت در این مجالس با رعایت حجاب کامل اسلامى و عدم همراهى در اعمال آنها جایز است؟

جواب: مانعى ندارد و وظیفه نهى از منکر هم باید رعایت شود.

سؤال ۱۱۲: یاد گرفتن و نواختن سازهاى موسیقى مانند سنتور و تنبک و … چه حکمى دارد؟

جواب: اگر کیفیت نواختن آن لهوى و مناسب مجالس عیّاشى و خوشگذرانى باشد جایز نیست.

سؤال ۱۱۳: آیا نواختن و یا یادگیرى ادوات موسیقى اشکال دارد؟

جواب: اگر نواختن بصورت لهوى نباشد مانعى ندارد.

سؤال ۱۱۴: گوش کردن به موسیقى هاى تکنو و رقص تا چه حد مجاز است؟

جواب: موسیقى مناسب با مجالس لهو و لعب و عیاشى حرام است و بنابر احتیاط واجب رقص جایز نیست.

سؤال ۱۱۵: تکلیف داماد در مقابل آنچه را که از موسیقى در مراسم پخش مى کنند چیست؟

جواب: باید از آن منع کنند، و اگر نتوانست جلوى آن را بگیرد گناهى بر او نیست، ولى بنابر احتیاط واجب بنحوى ابراز انزجار بنماید.

سؤال ۱۱۶: آلات موسیقى که استفاده از آنها حرمت مطلق دارند کدامند؟

جواب: موسیقى که مناسب مجالس لهو و لعب است مانند آنچه با آلات طرب همچون ناى و طنبور و گیتار و امثال آن نواخته مى شود حرام است.

سؤال ۱۱۷: موارد استثناء از حرمت موسیقى را بیان بفرمائید؟

جواب: استثناء ندارد.

سؤال ۱۱۸: آیا در حرمت و حلیت موسیقى فرقى بین استماع بطور مستقیم یا ضبط و پخش وجود دارد؟

جواب: فرقى نمى کند.

سؤال ۱۱۹: آیا معیار در موسیقى نوع صدا است یا خصوص آلات زمان صدور روایات است که اکنون با وسائل الکترونیکى که زده مى شود مشکل حل است؟

جواب: معیارنوع صدا است.

سؤال ۱۲۰: نواختن موسیقى هاى شاد به هنگام بیان حدیث یا کلمات بزرگان دین چه حکمى دارد؟

جواب: اگر موسیقى حرام نباشد فى حد ذاته اشکال ندارد ولى ممکن است عنوان ثانوى از قبیل هتک بر آن صادق باشد

سؤال ۱۲۱: آیا فرقى بین موسیقى هاى محلى و سنتى یا خارجى و کلاسیک هست یا خیر؟

جواب: فرقى نمى کند.

سؤال ۱۲۲: اگر آلات محرمه موسیقى را در آوازهایى مورد استفاده قرار گیرند که مناسب مجالس لهو نباشد اشکال دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۱۲۳: آیا دانشجو مى تواند در رشته موسیقى ادامه تحصیل نماید، و در صورتیکه تحصیلات دانشگاهى براى وى ضرورى باشد چه حکمى دارد؟

جواب: اگر تحصیلات وى به صورت تئورى باشد مانعى نیست. ولى اگر بصورت عملى بود در مقدار مباح فقط جائز است.

سؤال ۱۲۴: آیا دین مبین اسلام، موسیقى را یک هنر مى داند؟

جواب: موسیقى یکى از فنون بشرى است. ولى بدین معنى نیست که تمام شئونات آن از نظر اسلام مباح باشد.

سؤال ۱۲۵: معیارى که براى حرمت غنا و موسیقى بیان شده آنست که متناسب با مجالس لهو وفسق باشد لطفا مقصود از مناسب را بیان فرمائید؟

جواب: مقصود ما از مناسب بودن با مجالس لهو و فسق آنست که شنونده بالخصوص اگر آشنایى به این امور داشته باشد، بتواند این سبک و یا کیفیت را از موارد مجالس معصیت و فسق یا مشابه آنها تشخیص دهد، اما نسبت به موسیقى و سبک غنائى که موجب آرامش و تغییر حالتهاى روحى مى گردد مانند موسیقى آرام، مارش عزا و نظامى مانعى نمى باشد.

سؤال ۱۲۶: دایره با زنگوله یا بدون آن که در عروسى ها بکار مى رود و همچنین سنتور که در سرودها استفاده مى شود حرام است؟

جواب: این آلات از آلات مشترکه است و استعمال آنها به کیفیت لهوى حرام است.

سؤال ۱۲۷: رفتن به مجالس عروسى که غالبا در آنها از آلات لهو و لعب استعمال مى شود جائز است و آیا فرقى بین دعوت به آنها و عدم آن هست و آیا فرقى بین عروسى خویشاوندان و غریبه ها هست؟

جواب: اگر مستلزم گناه است جائز نیست و فرقى بین موارد مذکور نیست.

سؤال ۱۲۸: شرکت در مراسم عروسى که استعمال تار مى کنند چه حکمى دارد؟

جواب: اگر عنوان محرمى بر شرکت در چنین مجالسى بار شود جائز نیست مثل تایید فعل حرام.

سؤال ۱۲۹: تهیه نوارهاى مبتذل و یا وسائل دیگر موسیقى براى نواختن موسیقى مطرب حرام است؟

جواب: اگر منظور ضبط موسیقى محرم بر نوار باشد جائز نیست.

سؤال ۱۳۰: مرجع در تشخیص غنا و موسیقى محرم کیست؟

جواب: ملاک تشخیص مکلّف است.

سؤال ۱۳۱: آیا در اصطلاح فقهى موسیقى مترادف با غناست؟

جواب: غنا آواز طرب انگیز است که مخصوص مجالس لهو و عیاشى است و موسیقى صداى آلات مخصوص است.

سؤال ۱۳۲: موزیک و آهنگهاى غیر شادى آفرین مثل آهنگ اول اخبار یا فیلم امام على (ع) اشکال دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۱۳۳: کف زدن اگر توأم با موسیقى محرم نباشد چه حکمى دارد؟

جواب: اشکال ندارد و حرام نیست.

سؤال ۱۳۴: حکم خرید و فروش و ساخت و استماع به نى چیست؟

جواب: اگر از آلات موسیقى حرام باشد ساخت و استفاده و آموزش و معامله با آن حرام است و اگر مشترک باشد ساخت و معامله با آن اشکال ندارد و استفاده و آموزش روش غیر محرم آن جائز نیست.

سؤال ۱۳۵: آهنگهائى با آلات موسیقى حرام شده، در آلت دیگرى که خود آن حرام نیست مثل آلتهاى الکترونیکى نواخته بشود حرام است؟

جواب: فرقى نمى کند و حرام است.

سؤال ۱۳۶: هر چه که اسم موسیقى بدان اطلاق مى شود حرام است؟

جواب: خیر بلکه هر موسیقى که مناسب مجالس لهو وعیاشى است حرام است، اما موسیقى هاى آرام و مارشهاى جنگى و موسیقیهائى که معمولا در فیلمها پخش مى شود و امثال آن اشکال ندارد.

سؤال ۱۳۷: موسیقى چیست و حکم آنرا بیان کنید، و آنچه که در نظر مردم لهو ولعب به حساب مى آید چه حکمى دارد؟

جواب: موسیقى که مناسب مجالس لهو ولعب است حرام است از قبیل آنچه با عود یا طنبور یا قانون و یا گیتار مى نوازند. بهر حال تشخیص با مکلف است، و اگر مورد شک باشد جائز است.

سؤال ۱۳۸: موسیقى متناسب با مجالس لهو ولعب کدام است؟

جواب: آنچه که مردمان لاابالى در مجالس بزم و عیاشى مى نوازند و یا مى خوانند.

سؤال ۱۳۹: منظور از لهو و لعب در موسیقى را بفرمائید؟

جواب: منظور از لهو و لعب مجالس عیش و نوش است اگر کیفیت نواختن با این مجالس تناسب داشته باشد حرام است و اما موزیک غم و موزیک جنگى و موزیکهاى آرام و مانند آن حرام نیست.

سؤال ۱۴۰: آیا نواختن دف اشکال شرعى دارد؟

جواب: اگر به کیفیتى مناسب مجالس لهو و لعب و خوشگذرانى باشد جایز نیست.

سؤال ۱۴۱: آیا خرید پیانو جهت استفاده شخصى و بدون لهو و لعب جایز است؟

جواب: جایز نیست.

سؤال ۱۴۲: آیا زدن ساز حرام است؟

جواب: اگر به کیفیتى نواخته شود که آهنگ مناسب مجالس لهو لعب و خوشگذرانى باشد حرام است.

سؤال ۱۴۳: حکم دقیق موسیقى به هر صورت یا انواع اصوات اعم از سرودهاى بدون موسیقى یا نوحه ها یا مداحى ها به سبک جدید را خواستارم؟

جواب: آوازهایى که مخصوص اهل لهو و لعب نیست اشکال ندارد و اما آنچه از الحان اهل لهو و لعب است اگر با کلام باطل باشد حرام است و اگر با نوحه و مداحى و امثال آن باشد به احتیاط واجب جایز نیست و موزیک اگر مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است وگرنه حرام نیست.

سؤال ۱۴۴: آیا شنیدن موسیقى مشکوک جایز است؟ آیا در نوع آلاتى که در آن به کار مى رود فرقى دارد؟

جواب: شنیدن موسیقى مشکوک حرام نیست و فرقى بین آلات آن نیست و هرگز معصومین (ع) از موسیقى استفاده نکرده اند و خریدن آلات موسیقى که نواختن به صورت غیر لهوى نیز با آن متعارف است اشکال ندارد. همچنین آموختن، تشویق و استفاده از موسیقى غیر لهوى در مراسم عزادارى حرام نیست

سؤال ۱۴۵: خرید آلات موسیقى جهت استفاده مشروع ولهو و لعب نباشد چیست؟

جواب: خرید و فروش آلات موسیقى اگر عرفاً از آلات مختص لهو باشد جایز نیست.

سؤال ۱۴۶: استفاده از آلات موسیقى در صورتى که همراه با لهو و لعب نباشد و صرفاً جنبه هنرى داشته باشد چیست؟

جواب: حرام نیست.

سؤال ۱۴۷: نواختن موسیقى براى آرامش البته در صورتى که لهو و لعب نداشته باشد آیا مانع شرعى دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۱۴۸: استفاده از تلویزیون در کشورهاى اسلامى که آهنگهاى مختلف و فیلمهاى خارجى در آن وجود دارد حکم آن چیست؟

جواب: استفاده از آن مانعى ندارد و گوش داده به موسیقى مناسب مجالس لهو و لعب و گوش دادن به غنا یعنى آوازى که مناسب مجالس لهو و لعب باشد چنانچه مضمون آن باطل باشد و یا قرآن و ذکر و دعا باشد حرام است و در غیر آنها بنابر احتیاط واجب جایز نیست و نگاه کردن به فیلمهاى خارجى بدون شهوت جایز است.

سؤال ۱۴۹: آیا در مورد حرمت موسیقی آیه ای در قرآن وجود دارد؟

جواب: بلی در تفسیر آیه لهو الحدیث و غیره.

سؤال ۱۵۰: آیا ساز زدن و دست زدن در جشن عبادت کودکان جایز است؟

جواب: بدون کیفیت لهوی مانعی ندارد.

سؤال ۱۵۱: آیا شرکت و نشستن در مجالس عروسى که در آنها موسیقى (از هر نوع) پخش میشود ولى در شخص تحریکى ایجاد نمیکند، جایز است؟

جواب: استماع آن حرام است و نهى از منکر هم لازم است ولى شرکت در آن مجالس بخودى خود مانعى ندارد.

سؤال ۱۵۲: آیا خریدن سنتور اشکال دارد؟

جواب: اگر از آلات مختصه آهنگ حرام باشد حرام است.

سؤال ۱۵۳: دیدن ترانه هاى تصویرى (شو) زن یا مرد چه حکمى دارد؟ و اگر حرام است ما این سؤال را از معلم دینى پرسیدیم و گفتند اگر بر روى انسان تأثیرى نداشته باشد مسأله ندارد. آیا این حرف درست میباشد یا نه؟

جواب: ملاک حرام بودن این است که نواختن آلات مخصوص موزیک به نحوى باشد که مناسب مجالس لهو و لعب و عیاشى ها باشد. چه تأثیر بگذارد و چه نگذارد. سؤال: اینجانب مدتى است که مشغول فراگیرى موسیقى میباشم آیا اوقاتى را که صرف میکنم براى یاد گرفتن جزء ایام بطالت است یا خیر؟ البته قصد من این است که به عنوان یک هنر بیاموزم و نمیخواهم در مجالس لهو و لعب از آن استفاده کنم.

جواب: اگر نواختن آلات مخصوص موزیک به نحوى باشد که مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرم است و غیر آن حرم نیست.

سؤال ۱۵۴: حکم آموزش موسیقى سنتى چیست؟ حکم آموزش موسیقى به طور کلى چیست؟

جواب: آموزش موسیقى لهوى جایز نیست.

سؤال ۱۵۵: آیا یاد گرفتن موسیقى اشکال دارد؟

جواب: یاد گرفتن موسیقى حرام اگر مستلزم به کار بردن عملًا باشد حرام است.

سؤال ۱۵۶: در مورد موسیقى و حرمت آن در احادیث ائمه معصومین (علیهم السلام) و اینکه آیا وجود دارد نوعى موسیقى که حرام نباشد؟

جواب: موسیقى که مناسب مجالس لهو و لعب و عیاشى باشد حرام است و غیر آن حرام نیست.

سؤال ۱۵۷: موسیقى پینک فلوید چه حکمى دارد؟

جواب: موسیقى لهوى حرام است.

سؤال ۱۵۸: زدن آلات موسیقى سنتى مانند سنتور و تار که مناسب مجالس عیاشى نباشد جایز است؟

جواب: اگر به کیفیتى نباشد که مناسب مجالس خوشگذرانى نباشد حلال است.

سؤال ۱۵۹: گوش دادن به موسیقى چه مرد خواننده آن باشد و چه زن و همچنین داخلى باشد و یا توسط خواننده هاى خارج از کشور باشد چه ایرانى باشد و چه به زبان غیر از ایرانى چه حکمى دارد؟

جواب: جایز نیست.

سؤال ۱۶۰: آیا در زمینه حرام بودن موسیقى و رقص در قرآن اشاره مستقیم یا غیر مستقیم شده است؟ ایه اى که بتوان افرادى را که از مراجع تقلید، تقلید نمى کنند قانع نمود؟

جواب: در قرآن مجید ایه اى که راجع به موسیقى یا رقص باشد نداریم کما اینکه اکثر احکام شرعى در قرآن نیامده است و توسط معصومین (ع) بیان شده است. سؤال: حکم دهل زدن و تنبور براى مردان درجمع زنان چیست؟

جواب: اگر نواختن به کیفیت لهوى باشد جایز نیست.

سؤال ۱۶۱: آیا گوش دادن به صداى خوانندگى زن در حالى که محتواى آن اصلا فاسد نیست مثلا اشعار مولوى و یا حافظ ویا … که کاملا از نظر فساد در امان هستند و فقط خواننده آن زن است چه اشکالى دارد؟

جواب: اگر با تلذذ شهوى باشد حرام است و اگر بدون آن و آهنگ همراه آن مناسب مجالس عیاشى و خوشگذرانى باشد باز هم حرام است.

سؤال ۱۶۲: نظر حضرتعالى در مورد گوش دادن به موسیقى هاى اصیل سنتى چیست؟

جواب: اگر مناسب مجالس لهو و لعب (مجالس عیاشى و خوشگذرانى) نباشد جایز است.

سؤال ۱۶۳: ملاک ومعیار غزلهاى حرام و حلال چیست؟ در مورد غزلهایى که اسامى خدا وپیامبر در آن ذکر مى شود نظرتان را بیان بفرمائید.

جواب: غنا حرام است وآن سخن باطلى است که به لحن اهل لهو و لعب خوانده شود و جایز نیست با این لحن قرآن یا ذکر خوانده شود واحتیاط واجب آن است که غیر آنها از سخنى که حق است هم با این لحن خوانده نشود و استماع هم نشود واما موزیک اگر مناسب مجلس لهوو لعب باشد حرام است وموزیک غم و موزیک حماسه و موزیک آرام و مانند آن حرام نیست و در هر دو مورد (غنا و موزیک) موارد مشکوک حرام نیست آنچه یقین دارید ملاک مذکور صدق مى کند اجتناب کنید و در غیر آن اجتناب لازم نیست.

محرمیت‏

سؤال ۱۶۴: برای ایجاد محرمیت می توان دو طفل را برای مدتی به عقد موقت هم درآورد تا بر اثر آن محرمیت در اثر مصاهرت ایجاد بشود؟

جواب: مانعی ندارد اگر عقد توسط ولی قهری آنها انجام بگیرید و مدت عقد به مقداری باشد که امکان استمتاع برای هر دو باشد مثلا ۱۳ سال یا ۱۴ سال.

سؤال ۱۶۵: آیا دختر و پسر که با هم ارتباط دارند خودشان می توانند صیغه محرمیت بخوانند؟

جواب: با اجازه پدر یا جدّ پدری اشکال ندارد.

سؤال ۱۶۶: حدود صیغه محرمیت تا چه اندازه می باشد، و روابط و محدوده حجاب تا چه حدی از لحاظ شرعی مجاز می باشد؟

جواب: صیغه محرمیت همان عقد موقت است که زن در روابط مثل زوجه است.

سؤال ۱۶۷: آیا صیغه محرمیت خواندن بین دختر وپسر بدون اطلاع پدر دختر جایز است؟

جواب: عقد محرمیت غیر از عقد ازدواج در شرع نیست وعقد ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر باطل است.

سؤال ۱۶۸: اگر زن و شوهری بچه ای را قبل از سن بلوغ نزد خود بزرگ کنند آیا آن بچه به صرف اینکه نزد آنا بزرگ شده است به آنان محرم میشود؟

جواب: خیر محرم نمیشود.

سؤال ۱۶۹: اگر شیر به مقدار باشد که موجب محرمیت شود مادر بچه بر شوهرش حرام می شود

جواب: اگر چنانچه مادری بچه اش را مادر خود شیر بدهد از نظر شرعی چه میشود؟

سؤال ۱۷۰: من برادری دارم که الان ۲۶ ساله هست او با فرزند خاله ام یک هفته در کودکی بصورت دائم از شیر مادر من استفاده میکرده است حالا میخواهم بدانم فرزند خاله من به چه کسانی محرم هست؟ ایا اگر بخواهد با فرزند خواهر من ازدواج کند ایا میتواند یا خیر؟

جواب: فرزند خاله شما به همه فرزندان مادرشما محرم است و ازدواج او با فرزند خواهر شما حرام است چون دائی رضاعی او میشود.

سؤال ۱۷۱: محرم رضائی چنانچه فرزندی بمدت یک هفته از شیر مادر از سینه بصورت دائم استفاده کند چه کسانی به فرزند شیر خورده محرم و ایا محرمیت او با برادران وی نیز صادق است؟

جواب: طفل شیر خورده بر شیر دهنده و شوهری که شیر از اوست و اولاد مادر رضایی خود محرم است.

سؤال ۱۷۲: صیغه‏ى خواهرى چگونه خوانده مى‏شود؟ آیا این دونفر مانند خواهر واقعی به هم محرم هستند؟ وشوهر یکی حق ازدواج با دیگری را ندارد؟

جواب: هیچ اثری بر چنین صیغه ای مترتّب نیست وآن دونفر با هم محرم نمی شوند.

سؤال ۱۷۳: آیا فرزند دختر یتیمی که از بهزیستی برای بزرگ کردن تحویل گرفته میشود بعد از بلوغ به مرد خانواده محرم میباشد یا خیر؟

جواب: خیر محرم نیست؟

سؤال ۱۷۴: زن و شوهری که سرپرستی یک دختر و پسر یتیم را پذیرفته اند چگونه میتوانند این کودکان را که یکی دوازده سال دارند به خودشان و بچه های خودشان محرم کنند.

جواب: اگر ولی پسر و دختر (پدر یا جد پدری) زنده است میتوانند با مراجعه به ان دو عقد موقتی را انجام بدهند تا محرمیتی فی الجمله پیدا بشود.

سؤال ۱۷۵: اگر زن و شوهری بچه ای را قبل از سن بلوغ نزد خود بزرگ کنند آیا آن بچه به صرف اینکه نزد آنا بزرگ شده است به آنان محرم میشود؟

جواب: خیر محرم نمیشود.

لباس‏

سؤال ۱۷۶: من دختری ۲۳ سال هستم که که مدت ۶ سال است خواستگاری دارم که ۲۴ سال دارد و هر دو نسبت به هم دارای عشق پاکی هستیم و فقط به ازدواج فکر می کنیم اما چون در حال حاضر سرباز است و نمی توان تا ۶ ماه آتی به صورت رسمی مطرح کرد آیا میتوان بدون آگاهی پدر صیغه محرمیت بخوانیم اما شرط شود که باکره بمانم در ضمن مادرم در جریان میباشد راهنماییم کنید؟

جواب: بدون رضایت پدر حرام است جایز نیست، و چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم.

سؤال ۱۷۷: آیا دختر و پسر و با مرد و زنی که با هم در ارتباط هستند میتوانند صیغه محرمیت را به عنوان خواهر و برادری جاری نمایند؟

جواب: چنین صیغه ای موجب محرمیت نمیشود.

سؤال ۱۷۸: دو برادر دو خواهر را گرفته اند ایا بچه های این دو زوج به هم محرمند

جواب: با هم محرم نیستند و با هم عمو زاده و خاله زاده هستند

سؤال ۱۷۹: آیا در اسلام موضوعی به نام صیغه خواهر و برادری وجود دارد؟

جواب: وجود ندارد.

سؤال ۱۸۰: آیا صیغه محرمیت خواندن بین دختر و پسر بدون اطلاع پدر دختر جایز است؟

جواب: عقد محرمیت غیر از عقد ازدواج در شرع نیست و عقد ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر باطل است.

سؤال ۱۸۱: آیا صیغه اى بنام برادر خواهرى و برادر خواهر شدن حتى ناتنى میشود خواند؟

جواب: بمقدار خواهر برادرى بر آن شرعا اثرى مترتب نیست و موجب محرمیت نمى شود.

سؤال ۱۸۲: اگر مردى بعلت اختلاف زن خود را ترک کند ولى نفقه بدهد آیا از نظرمحرمیت با او دچار مشکل میشود اگر اشکال دارد تا چه مدت مرد و زن خودشان صیغه بخوانند از نظر شرعى و قانونى چه حکمى دارد؟

جواب: خیر مشکلى ندارد وتا صیغه طلاق اجرا نشود زوجیت ثابت است.

سؤال ۱۸۳: آیا ممکن است زن و مرد نامحرم با خواندن صیغه با هم محرم شوند؟

جواب: ما صیغه محرمیت نداریم و عقد ازدواج با شرائط آن موجب محرمیت زن و مرد نامحرم است.

سؤال ۱۸۴: آیا متعه با کسى که نمى خواهیم با او نزدیکى کنیم و فقط براى ایجاد محرمیت متعه مى کنیم به اجازه ولى نیاز دارد؟

جواب: نیاز به اجازه پدر یا جد پدرى دارد حتى اگر در شؤون زندگى خود مستقل باشد بنابر احتیاط واجب.

سؤال ۱۸۵: بوسیدن محارمى چون مادر، خواهر، خاله و عمه چه حکمى دارد؟

جواب: چنانکه التذاذى نباشد مانعى ندارد و در ضمن دختر عمه و دختر خاله به شخص نامحرمند.

سؤال ۱۸۶: دخترى با شوهر خاله خود صیغه خوانده است آیا فرزند آن مرد براى همیشه بر دختر محرم است؟

جواب: بلى محرمند.

سؤال ۱۸۷: چگونه مى توان صیغه محرمیت را باطل کرد؟

جواب: چیزى به نام صیغه محرمیت نداریم اگر عقد ازدواج موقت خوانده شده است این عقد با دو چیز پایان مى یابد. اول تمام شدن مدت و دوم بخشیدن مرد باقى مانده مدت را به زن.

سؤال ۱۸۸: چرا یک زن پس از طلاق گرفتن از همسرش به پدر شوهر سابق خود محرم میماند؟

جواب: حکم شرع است.

سؤال ۱۸۹: صرف صیغه عقد ایجاد مَحرمیّت بین اقوام سببى مى کند ویا با دخول محرمیت ایجاد مى شود؟

جواب: مختلف است مثلا در محرمیت نسبت به پدر وفرزند صرف عقد موجب محرمیت مى شود

بخلا ف مادر ودختر.

سؤال ۱۹۰: آیا خواندن صیغه محرمیت در موقع خواستگارى لازم است یا اختیارى؟

جواب: اختیارى است البته با رعایت بقیه شرائط.

سؤال ۱۹۱: آیا دست دادن از روى اجبار با زن غیر مسلمان خارجى و بدون قصد لذت ایراد دارد یا خیر در حالى که هیچ لذتى به وجود نیاید؟

جواب: اگر اجبار به حد عسرو حرج برسد مانعى ندارد.

سؤال ۱۹۲: آیا داماد دختر شوهر به من محرم مى شود؟

جواب: محرم نیست.

سؤال ۱۹۳: آیا دائى و عموى مرد به زنش محرم هستند؟

جواب: محرم نیستند.

سؤال ۱۹۴: آیا مطلبى بعنوان صیغه محرمیت وجود دارد؟ اگر وجود دارد شرایط و ضوابط آن چیست؟ این مسئله در خصوص با زنانى که بدلیل خویشاوندى (خواهر زن و یا زن برادر) یا کارى (منشى و همکار) معمولا در ارتباط دائم هستیم.

جواب: صیغه اى که فقط موجب محرمیت بشود نداریم.

سؤال ۱۹۵: زن شوهر دار بدون اینکه حامله باشد یا نوزادى داشته باشد شیر دار شده و بچه مردم را شیر داده آیا موجب محرمیت مى شود؟

جواب: موجب محرمیت نمى شود.

محبت‏

سؤال ۱۹۶: آیا دوستی سالم یعنی حرف زدن و درد دل کردن با دختر اشکال دارد؟

جواب: جایز نیست.

سؤال ۱۹۷: اگر یک شخص بالغ و مجرد دوست خانم داشته باشد (نه براى هوس مثلا در حکم همکار) حکمش چیست؟

جواب: دوستى و رفاقت با نامحرم جایز نیست.

سؤال ۱۹۸: آیا صحبت کردن با خواستگارم اشکال شرعى ندارد؟ آیا صحبت کردن من و ابراز محبت از طریق زبان با او از نظر اسلام جایز است؟

جواب: قبل از اجراى عقد شرعى سخنى که تحریک آمیز باشد جایز نیست. مجالس لهو و لعب [۱]

سؤال ۱۹۹: نظر به اینکه مجالس عروسى امروزه اغلب مختلط و همراه با رقص و موسیقى است و عدم شرکت باعث کدورت آشنایان مى شود، آیا شرکت در این مجالس با رعایت حجاب کامل اسلامى و عدم همراهى در اعمال آنها جایز است؟

جواب: مانعى ندارد و وظیفه نهى از منکر هم باید رعایت شود.

لباس‏

سؤال ۲۰۰: آیا یک زن مى تواند کت و شلوار بپوشد و در خیابانها و بازارها راه بیفتد؟

جواب: اگر آن جامه بر جستگى هاى اندام او را مشخص کند و یا سبب فتنه انگیز شود، جایزنمى باشد.

سؤال ۲۰۱: برخی شرکت ها روی برخی پارچه ها و منسوجات خود می نویسند «ابریشم خالص» با این وجود، ما در صحت چنان چیزی، شک داریم چون بهای آنها خیلی ارزان است و حریر و ابریشم به آن ارزانی نیست، پوشیدن آنگونه لباسها چگونه است و می توان با آنها نماز خواند؟

جواب: با وجو شک، می توان آنها را پوشید و نماز هم خواند.

صحبت کردن

سؤال ۲۰۲: فقها به حرمت پوشیدن حریم و ابریشم طبیعی خالص برای مردان فتوا می دهند، آیا یک مرد می تواند حریر و ابریشم آمیخته به جز آن را بر تن کند مثل کراوات. وانگهی بستن کراوات برای مردان به طور کلی آن هم از حریر خالص چطور است؟

جواب: بستن کراوات حتی اگر ابریشم و حریر خالص هم باشد حرام نیست زیرا به آن، لباس صدق نمی کند و ستر عورت با آن ممکن نیست و اما آنچه حریر و ابریشم خالص نیست و به غیر آن آمیخته است و حریر به آن گفته نمی شود، پوشیدن آن جایز است هر چند که با آن ستر عورت ممکن باشد.

سؤال ۲۰۳: کم لباس مشکی در دو ماه محرم وصفر مستحب است یا مکروه؟

جواب: کار شایسته و پسندیده ای است.

سؤال ۲۰۴: آیااستفاده از کروات در مجالس جشن و عروسی اشکال دارد؟

جواب: فی نفسه مانعی ندارد مگر این که عنوان ثانوی منطبق شود که مقتضی تحریم باشد.

سؤال ۲۰۵: حکم پوشاندن بدن برای مرد چیست؟

جواب: پوشاندن عورتین وبیضین لازم است وغیر آن لازم نیست.

سؤال ۲۰۶: پوشیدن پیراهن استین کوتاه بالای ارنج اشکال دارد یا نه واصولا مرد مجاز به پوشیدن پیراهن استین کوتاه میباشد؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۲۰۷: آیا والدین می توانند فرزندان را از پوشش لباسهای مد روز منع کنند؟

جواب: پدر ومادر میتوانند از بعضی کمکها امتناع کنند مگر اینکه فرزند چنین باشد وچنان نباشد وفرزند هم ناچار است برای رسیدن به مقاصد خود آنها را اطاعت کند.

سؤال ۲۰۸: پوشیدن شلوار لی و لباسهای خارجی برای مردان چه حکمی دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۲۰۹: ایا پوشیدن پیراهن آستین کوتاه برای مردان اشکال دارد؟

جواب: خیر اشکال ندارد.

سؤال ۲۱۰: آیا استفاده از دستمال گردن ابریشم حرام است؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۲۱۱: پوشیدن شلوار لی و لباسهای خارجی برای مردان چه حکمی دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۲۱۲: حکم پیراهن آسین کوتاه (آسین تقریبا تا حدود آرنج دست است) برای مردان را لطفا بیان کنید؟

جواب: فی نفسه مانعی ندارد.

سؤال ۲۱۳: پوشیدن پیراهن استین کوتاه بالای ارنج اشکال دارد یا نه و اصولا مرد مجاز به پوشیدن پیراهن استین کوتاه میباشد؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۲۱۴: همچنین لباس آستین کوتاه برای مرد ها؟

جواب: پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردها اشکال ندارد.

سؤال ۲۱۵: پوشیدن پیراهن آستین کوتاه به طورى که تا آرنج را بپوشاند چه حکمى دارد؟

جواب: فى نفسه جائز است.

سؤال ۲۱۶: آیا رسول اکرم (ص) لباس سفید را ترجیح نمى دادند؟

جواب: ایشان لباس سفید را براى مرد ترجیح مى دادند.

سؤال ۲۱۷: آیا پوشیدن لباس با رنگ مشکى مکروه است؟

جواب: مکروه نیست.

سؤال ۲۱۸: آیا پوشیدن کت چرمى که از کشور خارجی برایم رسیده است حرام است؟

جواب: پوشیدن آن حرام نیست ولی اگر می دانید از حیوانی است که به طریق شرعی تذکیه نشده نجس است و نماز خواندن در آن جایز نیست.

سؤال ۲۱۹: پوشیدن لباس‏هاى زنانه توسط مرد چه حمکى دارد؟

جواب: اگر طورى نباشد که به هیئت زنانه درآید اشکال ندارد.

گفتگو با نامحرم‏

سؤال ۲۲۰: روابطی که هم اکنون قبل از ازدواج بین دختران و پسران می باشد اگر قبل از ازدواج به روابط نامشروع نینجامد چگونه می باشد؟

جواب: جایز نیست چون خوف منجر شدن به حرام است.

سؤال ۲۲۱: گفتن و خندیدن با دختران نامحرم در دانشگاه چگونه می باشد؟

جواب: جایز نیست.

سؤال ۲۲۲: اگر در چت ترس وقوع در حرام وجود نداشته باشد اشکال دارد؟

جواب: اگر کلماتی که ردّ وبدل می شود مهیج باشد یا احتمال وقوع در حرام باشد جایز نیست‏

کف زدن‏

سؤال ۲۲۳: دست زدن مردها وزن ها در عروسی به طوری که از همدیگر جدا باشند وصدای دست زدن را بشنوند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر مفسده ای برآن مترتب نباشد اشکال ندارد.

سؤال ۲۲۴: آیا کف زدن در مجالس اهل بیت جایز می باشد؟

جواب: اشکال ندارد ومناسب است که جای ذکر وصلوات را نگیرد.

سؤال ۲۲۵: دست زدن مردها و زن ها در عروسی به طوری که از همدیگر جدا باشند و صدای دست زدن را بشنوند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر مفسدای برآن مترتب نباشد اشکال ندارد.

سؤال ۲۲۶: آیا دست زدن در مجالس سرور اهلبیت (علیهم السلام) مطلقا حرام است؟ درچه صورت حرام است و در چه صورت جائز است؟

جواب: مطلقاً حلال است.

سؤال ۲۲۷: کف زدن اگر توأم با موسیقى محرم نباشد چه حکمى دارد؟

جواب: اشکال ندارد و حرام نیست.

سؤال ۲۲۸: کف زدن در مجالس موالید ائمه (علیهم السلام) جایز است؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال ۲۲۹: آیا ساز زدن و دست زدن در جشن عبادت کودکان جایز است؟

جواب: بدون کیفیت لهوی مانعی ندارد.

سؤال ۲۳۰: آیا دست زدن در مجالس ائمه (ع) اشکال دارد؟

جواب: فى نفسه مانعى ندارد و مناسب اینست که جایگزین صلوات و ذکر نشود.

سؤال ۲۳۱: کف زدن ریتمیک در مجالس میلاد ائمه (ع) که همراه اشعارى صورت مى گیرد اشکال دارد یا خیر؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۲۳۲: حکم کف زدن چیست؟

جواب: کف زدن مانعى ندارد.

سؤال ۲۳۳: کف زدن در مجالس اعیاد براى بزرگداشت اهل بیت (علیهم السلام) در غیر حسینیه و مسجد اگر موجب وهن ائمه (علیهم السلام) نباشد چه حکمى دارد؟

جواب: اشکال ندارد ولى سزاوار نیست جاى صلوات را بگیرد.

سؤال ۲۳۴: حکم دست زدن ریتمیک چیست؟

جواب: اشکال ندارد.

فیلمبردارى‏

سؤال ۲۳۵: آیا فیلمبرداى و نیز میکس فیلمهاى مجالس زنانه (اغلب بى حجاب) جایز است؟

جواب: براى مرد جایز نیست وارد اینگونه مجالس شود و اما میکس و سایر کارها بر روى فیلم که مستلزم نگاه است اگر نگاه از روى لذت نباشد و فیلمها مستهجن نباشد اشکال ندارد.

عشق‏

سؤال ۲۳۶: آیا جایز است با بانوان، عاشقانه بدون لذت جنسى و یا ریبه و یا فرخوانى به فعل حرام، صحبت کرد؟

جواب: بنابر احتیاط جایز نیست.

سؤال ۲۳۷: اگر یک شخص بالغ و مجرد دوست خانم داشته باشد (نه براى هوس مثلا در حکم همکار) حکمش چیست؟

جواب: دوستى و رفاقت با نامحرم جایز نیست.

سؤال ۲۳۸: آیا دوست شدن دختر و پسر نامحرم بدون لمس گناه است؟

جواب: ارتباط دو نامحرم بدون عقد ازدواج منجر به ارتکاب گناه مى شود و جائز نیست.

سؤال ۲۳۹: اسلام براى دوستى با دختران چه محدودیتى براى پسران قرار داده است؟

جواب: چون خوف وقوع در حرام موجود است جایز نیست.

سؤال ۲۴۰: دوستى با دختر (در صورتیکه انسان از تنهایى دیگر تحمل نداشته باشد و امکان ازدواج برایش فراهم نباشد) بدون هیچ قصد و اطمینان از خود چه حکمى دارد؟

جواب: جایز نیست و باید سعى در فراهم ساختن وسایل ازدواج داشته باشد.

سؤال ۲۴۱: عشق چیست؟ عشق فقط بین دو نفر است آیا مرد یا زنى ممکن است که بعد از ازدواج باز عاشق شود؟ یا اینکه بار اول عشق پاک است که مثلا یک نفرى که بار اول عاشق کسى شد مى تواند فراموشش کند یا نه؟

جواب: این عشقها خیالات است و ناشى از شهوت است.

سؤال ۲۴۲: عاشق دخترى شده ام که به هیچ عنوان نمى توانم دست از او بکشم ولى او سنى است در صورتى که از ازدواج با سنى بدم میاید چه کنم؟

جواب: ازدواج با وى مانعى ندارد و انشاءالله بعد از ازدواج هدایت مى شود.

سؤال ۲۴۳: آیا هر گونه رابطه (دوستى) دختر و پسر با یکدیگر از نظر شرعى و اسلامى اشکال دارد؟ یعنى حتى اگر دو طرف، تمام کارهایى را که اسلام انسان را از انجام آنها منع کرده رعایت کنند و انجام ندهند و رابطه (دوستى) آنها از روى هوس نباشد، دوستى آنها اشکال دارد؟ در چه صورت مشکلى وجود ندارد؟ و اگر در همه حال ایراد و مسئله دارد، دلیل آن چیست؟

جواب: اگر ترس آن باشد که انسان به گناه بیفتد جایز نیست.

سؤال ۲۴۴: آیا عاشق دختر شدن حرام است؟

جواب: امر غیر اختیارى حکم ندارد گرچه مقدمات آن اختیارى است. اگر حرام باشد نباید آن را مرتکب شد ولى هرگونه رفتار شهوت آمیز قبل از عقد شرعى حرام است‏

صحبت کردن‏

سؤال ۲۴۵: آیا جایز است با بانوانی بدون لذّت جنسی هم صحبت شد به آن قصد که نسبت به یکی از ایشان شناخت پیدا کند و سپس پیشنهاد ازدواج موقّت دهد؟

جواب: اگر صحبت، از اندازه خارج نباشد و طوری نشود که با زن بیگانه و نامحرم آنگونه صحبت نمی کنند، مانعی ندارد.

سؤال ۲۴۶: در مورد زنی که پزشک است و مجبور به معاینه مردان و لمس انها میشود و با نام اینکه پزشک است مجبور به صحبت با پزشکان دیگر مرد مى باشد آیا اشکال دارد؟

جواب: اگر ضرورت باشد اشکال ندارد

زینت‏

سؤال ۲۴۷: آیا پوشاندن صورت آرایش کرده در صورتی که آرایش صورت مشخص نبوده و حالت طبیعی صورت را داشته باشد لازم است؟

جواب: اگر زینت شمرده نشود پوشاندن آن لازم نیست.

سؤال ۲۴۸: آیا زن می تواند از انگشتر زینتی و یا دست بند و یا گردن بند به قصد آرایش استفاده کند و آیا چنان کاری حلال است یا حرام؟

جواب: چنان کاری حلال است امّا پوشاندن آنها از نامحرم، واجب می باشد مگر انگشتر و النگو به شرط ایمن بودن از وقوع در حرام و یا آشکار کردن آنها به انگیزه جلب توجه نامحرمان نباشد.

سؤال ۲۴۹: اگر زنی کلاه گیس بر سر گذارد و بدان وسیله موی حقیقی را بپوشاند آیا او می تواند صورت خود را به نیت آرایش و استتار، گریم کند و خود را به غیر آنچه هست نشان دهد؟

جواب: استفاده از کلاه گیس به نیت زینت به شرط آن که آن را از نامحرمان بپوشاند جایز است.

سؤال ۲۵۰: زنی که روی خود را نمی گیرد می تواند موهای صورت و ابروان را بردارد و پودر طبیعی و سبک بر صورت بزند؟

جواب: برداشتن موی صورت، و باریک کردن ابروان، مانع از بازگذاشتن رو نمی شود به شرط آنکه از وقوع در حرام، ایمن باشد و بازگذاشتن صورت به انگیزه نگاه نامحرمان، نباشد امّا پس از به کار بردن پودر و وسایل آرایشی، پوشاندن صورت واجب است.

سؤال ۲۵۱: آیا دوشیزه گان مى توانند با آرایش خفیف و استفاده از پودرهاى زیبایى براى جلب توجه بانوان در مجالس ویژه و یا براى زیبایى بیشتر، حاضر شوند و قصدشان آن باشد که خواستگار پیدا شود و آیا چنین کارى عیب پوشى به حساب مى آید؟

جواب: آن چنان آرایشى را جایز است انجام دهند و آن، پنهان کردن عیوب، محسوب نمى شودبا این وجود اگر عیب پوشی هم به حساب آید باز هم حرام نیست مگر آنکه فریبکارى براى خواستگاران تلقى شود.

صحبت کردن‏

سؤال ۲۵۲: آیا مردان می توانند ساعتی را که برخی ابزار درونی و یا بند آن طلاست به دست خود ببندند و با آن نماز بخوانند؟

جواب: به دست بستن اوّلی و نماز با آن جایز است اما با دومی (با ساعت بند طلا) نماز جایز نمی باشد و نباید به دست کرد.

سؤال ۲۵۳: آیا زیور آلاتی مثل خلخال برای زن حلال است؟

جواب: حلال است.

سؤال ۲۵۴: کاشتن ابرو برای زنان اشکال دارد یا خیر؟

جواب: کاشتن ابرو به جهت وضو و غسل اشکال دارد ولی خالکوبی کردن آن مانعی ندارد.

سؤال ۲۵۵: می خواستم حکم استفاده از عطر را برای خانم ها بیرون خانه بدانم؟

جواب: چناچه بقصد کشاندن دیگران به حرام نباشد مانعی ندارد.

سؤال ۲۵۶: اگر دست وصورت به طور مصنوعی برنزه شود وضوء باطل است واصلا گناه دارد وحرام است؟

جواب: وضوء صحیح است وبرنزه کردن بدن اشکال ندارد.

سؤال ۲۵۷: بدست کردن انگشتر طلای سفید در نماز وغیراز آن چه حکمی دارد؟

جواب: پوشیدن طلای سفید (نه پلاتین) برای مرد حرام است ونماز با آن باطل است.

سؤال ۲۵۸: اگر در مراسماتی چون ازدواج که برای مرد انگشتر طلا خریداری میشود مرد طلای خریداری شده را بپذیرد وبعد آنرا بفروشد پولی که از فروش انگشتر بدست می آورد آیا حلال است یا حرام؟ ضمنا بدست کردن حلقه طلا برای امتحان اندازه بودن یا نبودن ایراد شرعی دارد یا ندارد؟

جواب: می توانید پول را در مقابل نگین آن بگیرد ومجرد اندازه گرفتن پوشیدن شمرده نمی شود.

سؤال ۲۵۹: با توجه به حرمت طلا برای آقایان، چنانچه در ساخت ساعت مچی مثلًا عقربه های آن از طلا باشد نیز آیا حرمت وجود دارد وحکم نماز در این خصوص چیست؟

جواب: اشکال ندارد ونماز هم صحیح است.

سؤال ۲۶۰: آیا برق لب اشکال دارد؟

جواب: اشکال ندارد و اگر زینت شمرده شود باید آن را از نامحرم پوشاند.

سؤال ۲۶۱: حلقه (انگشتر) طلا سفید نماز را باطل می کند؟

جواب: نماز با انگشتر طلا باطل است مگر اینکه شخص جاهل و ناشی باشد.

سؤال ۲۶۲: بنطر شما برق آب زینت بحساب می آید؟

جواب: اگر عرفاً زینت شمرده شود باید آنرا از نامحرم بپوشاند.

سؤال ۲۶۳: طلای سفید برای مرد حرام است یا حلال است؟

جواب: پوشیدن طلا یا تزین به ان حرام است و فرقی بین طلای سفید و غیر سفید نیست البته استفاده از پلاتین که احیانا به ان طلای سفید گفته میشود بلامانع است. سؤال: زدن ژل بر سر چه حکمی دارد؟

جواب: مانعی ندارد ولی اگر مانع رسیدن آب به موی سر باشد احتمال داشته باشد که مانعی باشد باید برای مسح سر وضو بمقدار واجب ان را برطرف ساخت.

سؤال ۲۶۴: ایا میتوانم در مورد استفاده از حلقه ازدواج از جنس طلای سفید به مرجع دیگری رجوع نمایم؟

جواب: یشان در این مساله فتوی دارند و مقلدین ایشان نمیتوانند به غیر مراجعه بکنند.

سؤال ۲۶۵: حکم خال کوبی بر روی بدن چیست؟

جواب: بلا مانع است.

سؤال ۲۶۶: خوردن غذا در ظروف نقره چه حکمی دارد؟ اگر میوه یا شیرینی در این ظروف تعارف شود چطور؟

جواب: جایز است.

سؤال ۲۶۷: ایا تاتو کردن (خالکوبی) ابرو و لب از نظر شرعی ایراد دارد یا خیر؟ در قسمتهای دیگر اعضای بدن مانند بازو به چه صورت است؟

جواب: مانعی ندارد.

سؤال ۲۶۸: استفاده از روغن حیوانات حرام گوشت مثل مار به عنوان وسایل ارایشی دارویی چه حکمی دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۲۶۹: آیا طلاى سفید بر مرد حرام است؟ با توجه به آنکه از لحاظ علمى طلاى سفید پلاتین است نه طلا و تنها نام طلاى سفید را بر آن گذاشته اند؟

جواب: اگر فلز یاد شده واقعاً طلا نباشد اشکال ندارد.

سؤال ۲۷۰: آیا مصرف لوازم ارایشی وعطرهای که الکل دارند اشکال دارد مصرف محلولهای موضعی که برای پوست تجویز می شود والکل دارد چطور؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۲۷۱: آیا پواشاندن صورت آرایش کرده در صورتیکه آرایش صورت مشخص نبود وحالت طبیعی صورت را داشته باشد لازم است.

جواب: اگر زینت شمرده نشود پوشاندن آن لازم نیست‏

سؤال ۲۷۲: تاتوکردن ابروها ولبها چه حکمی دارد؟

جواب: اشکال ندارد ولی زنها باید آن را چنانچه عرفاً زینت حساب شود باید از نامحرم بپوشانند.

سؤال ۲۷۳: آیا مردان می توانند طلای سفدی بپوشند؟

جواب: پوشیدن طلای سفید برای مردان جایز نیست وپلاتین اشکال ندارد.

سؤال ۲۷۴: آیا نوشتن با خودنویس طلا برای مرد ایراد دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۲۷۵: جراحی وعمل بینی از نظر شرعی اشکالی ندارد (برای زنان)؟

جواب: مانعی ندارد.

سؤال ۲۷۶: آیا میتوانم در مورد استفاده از حلقه ازدواج از جنس طلای سفید به مرجع دیگری رجوع نمایم؟

جواب: ایشان در این مساله فتوی دارند و مقلدین ایشان نمیتوانند به غیر مراجعه بکنند.

سؤال ۲۷۷: آیا زدن عطر به این نیت که بوی بد ندهیم حرام است؟

جواب: خارج شدن از خانه با عطر که موجب جلب توجه دیگران باشد حرام است.

سؤال ۲۷۸: آیا زن میتواند موهای مصنوعی خود را (چه پوستیک و چه چسبیده) به نا محرم نشان دهد؟

جواب: اگرزینت باشد باید پوشانده شود.

سؤال ۲۷۹: آیا برق لب اشکال دارد؟

جواب: اشکال ندارد و اگر زینت شمرده شود باید آن را از نامحرم پوشاند.

سؤال ۲۸۰: بنظر شما برق آب زینت بحساب می آید؟

جواب: اگر عرف زینت شمرده شود باید آنرا از نامحرم پوشاند.

سؤال ۲۸۱: آیا استفاده از لینز (که معمولا روی مردمک چشم گذاشته میشود) جایز است؟

جواب: فی حد ذاته جایز است.

سؤال ۲۸۲: تاتو کردن ابروها چه حکمی دارد؟

جواب: مانعی ندارد ولی اگر زینت شمرده شود باید زنان از نامحرم آن را بپوشاند.

سؤال ۲۸۳: طلای سفید برای مرد حرام است یا حلال؟

جواب: پوشیدن طلا یا تزین به ان حرام است و فرقی بین طلای سفید و غیر سفید نیست البته استفاده از پلاتین که احیانا به ان طلای سفید گفته میشود بلامانع است: سؤال: آیا بوی عطر مردان برای زنان مشکل دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۲۸۴: آیا برای وضو گرفتن نیازی به برطرف کردن ریمل از روی مژه هست؟ میخواستم بپرسم حکم ارایش چیست؟

جواب: اگر احتمال هست که مانع رسیدن اب به مژه باشد لازم است برطرف شود

مانعی ندارد ولی ظاهر شدن با ان جلوی مرد اجنبی حرام است.

سؤال ۲۸۵: طلای سفید برای مرد حرام است؟

جواب: حرام است.

سؤال ۲۸۶: آیا عطر زدن بر ای خانمها در اماکن عمومی بدون اینکه برای جلب توجه نامحرم اشکال دارد؟

جواب: اگر به این نیت نباشد و موجب فساد نشود اشکال ندارد.

سؤال ۲۸۷: لاک زدن به انگشتان پادرست است؟ برای وضو گرفتن البته همه انگشتان و از نظر بیرون رفتن از منزا بدون جوراب چطور است؟

جواب: اگر مسح بین ناخنها کند اشکال ندارد و پوشیدن پا از نامحرم بدون آرایش هم واجب است.

سؤال ۲۸۸: می خواستم حکم استفاده از عطر را برای خانم ها بیرون خانه بدانم؟

جواب: چناچه بقصد کشاندن دیگران به حرام نباشد مانعی ندارد.

سؤال ۲۸۹: بدست کردن انگشتر طلای سفید در نماز و غیراز آن چه حکمی دارد؟

جواب: پوشیدن طلای سفید (نه پلاتین) برای مرد حرام است و نماز با آن باطل است.

سؤال ۲۹۰: دندانهای اینجانب روکش طلا دارند. برای نماز اشکال دارد یا خیر؟

جواب: نماز صحیح است.

سؤال ۲۹۱: با توجه به حرمت طلا برای آقایان، چنانچه در ساخت ساعت مچی مثلًا عقربه های آن از طلا باشد نیز آیا حرمت وجود دارد و حکم نماز در این خصوص چیست؟

جواب: اشکال ندارد و نماز هم صحیح است.

سؤال ۲۹۲: آیا زدن کروات اشکال دارد وحرام است یا خیر؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۲۹۳: آیا ابروى اصلاح شده براى زن حکم زینت را دارد؟ تا چه حد باید پوشانده شود؟ آیا ابرو به طور کامل باید پوشانده شود؟

جواب: پوشاندن ابروى اصلاح شده لازم نیست.

سؤال ۲۹۴: گریم کردن چه حکمى دارد؟

جواب: گریم فى حد ذاته اشکال ندارد ولى لمس بدن نامحرم جائز نیست و گریم کردن زن توسط مرد نامحرم حتى اگر مستلزم لمس نباشد جائز نیست.

سؤال ۲۹۵: استفاده از موى مصنوعى توسط زنان در هنرپیشگى چه حکمى دارد؟

جواب: اگر زینت بحساب آید باید آنرا بپوشاند.

سؤال ۲۹۶: آیا آرایش بانوان در حد ملایم اشکال دارد؟

جواب: اگر زینت حساب شود آشکار کردن آن نزد نامحرم جائز نیست.

سؤال ۲۹۷: آیا استفاده از طلاى سفید براى مرد جایز است؟

جواب: اگر طلا باشد و رنگ آن را سفید کرده باشند حرام است و اگر پلاتین باشد جائز است.

سؤال ۲۹۸: براى پوشاندن موى زن آیا کلاه یا موى مصنوعى قابل قبول است؟

جواب: مقبول است ولى چون خود کلاه گیس خود زینت است لذا واجب است پوشانده شود.

سؤال ۲۹۹: آیا خانمها در زمانى که انگشتر بر دست دارند لازم است دست خود را از نامحرم بپوشانند؟

جواب: در غیر از انگشتر اگر زینت شمرده شود باید پوشانده شود و پوشاندن انگشتر لازم نیست.

سؤال ۳۰۰: آیا استفاده از ژلاتین که در ژل ها استفاده مى شود جایز است؟ (این محصولها از کشورهاى غیر مسلمان است).

جواب: خرید آن در کشورهاى اسلامى و استفاده از آن اشکال ندارد.

سؤال ۳۰۱: آیا کرم صورتى که خانمها براى صاف کردن پوست صورت استفاده مى کنند مصداق آرایش صورت است که باید از نامحرم پوشانده شود؟

جواب: استفاده از کرم معمولى صورت به طور خفیف مصداق آرایش نیست.

سؤال ۳۰۲: آیا آرایش صورت بانوان در حد ملایم در صورتى که زننده نباشد اشکال دارد؟

جواب: اشکال ندارد و چنانچه زینت شمرده شود باید از نامحرم پوشانده شود.

سؤال ۳۰۳: اگر مردى طلایى مثل انگشتر یا گردنبند طلا در جیب خود داشته باشد در هنگام نماز خواندن نماز او باطل است؟ و اگر گردنبند طلا به گردن داشته باشد ولى آن پیدا نباشد چطور؟

جواب: نماز در صورت اول صحیح است و در صورت دوم باطل است.

سؤال ۳۰۴: حلقه براى مردان باید از چه جنسى باشد که از نظر شرعى اشکال نداشته باشد؟

جواب: هر جنسى جایز است مگر حلقه طلا.

سؤال ۳۰۵: آیا استفاده از حلقه براى زن در اماکن عمومى مثل محل کار زینت محسوب شده و استفاده از آن جایز است؟

جواب: جایز است.

سؤال ۳۰۶: اگر ناخنهاى انگشتان دست یک خانم (بدون اینکه تزئین شده باشد) بلند باشد آیا باید از نامحرم پوشیده شود؟

جواب: لازم نیست.

سؤال ۳۰۷: آیا کلاه گیس زینت محسوب مى شود؟

جواب: کلاه گیس خود یک نوع زینت است که باید از نامحرم پوشانده شود.

سؤال ۳۰۸: آیا زدن موهاى پا، سینه و پشت براى مرد جایز است؟ ائمه در این مورد چه مى فرمایند؟

جواب: جایز است و از ائمه اطهار تاکید شده است که موهاى زهار و نحوه را با نوره و مانند آن براى مرد هر چهل روز و براى خانمها هر بیست روز است.

سؤال ۳۰۹: آیا استفاده از کلاه گیس بجاى روسرى کفایت میکند یا خیر؟ لطفاً به دلیل آن اشاره بفرمایید.

جواب: جایز نیست زیرا که خود کلاه گیس زینت است و باید ستر شود.

سؤال ۳۱۰: لطفاً حکم کروات را بفرمایید.

جواب: جایز است مگر اینکه عنوان ثانوى منطبق شود که مقتضى تحریم باشد.

سؤال ۳۱۱: انگشتر ساده اى که به عنوان حلقه نامزدى و ازدواج بر دست زن است براى وى چه حکمى دارد؟ و نگاه به آن از طرف نامحرم چگونه است؟ و آیا زینت حرام حساب میشود؟ حتى اگر تنها یک انگشتر ساده اى باشد که به آن صورت جلب توجه نکند؟

جواب: مانعى ندارد و جزء زینت ظاهره است.

سؤال ۳۱۲: حکم برداشتن زیر ابرو چیست؟ آیا زینت محسوب شده و باید از نامحرم پوشانده شود؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۳۱۳: حکم استعمال سورمه براى زن چیست؟ آیا زینت محسوب شده و باید از نامحرم پوشانده شود؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۳۱۴: حکم بلند بودن ناخن زن چیست؟ آیا زینت محسوب شده و باید از نامحرم پوشانده شود؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۳۱۵: حکم پوشیدن حلقه ازدواج توسط زن در صورتى که مرد نامحرم آنرا ببیند چیست؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال ۳۱۶: حکم پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مرد چیست؟ آیا زن میتواند بدون قصد لذت به دست چنین مردى نگاه کند؟

جواب: هر دو مورد جایز است.

سؤال ۳۱۷: مالیدن روژ به لب در ماه مبارک رمضان براى خانمها چه حکمى دارد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال ۳۱۸: آیا برداشتن مقدارى از ابرو براى مرد حرام است؟

جواب: فى نفسه مانعى ندارد.

سؤال ۳۱۹: مالیدن ژل به موى سر چه حکمى دارد؟

جواب: مانعى ندارد ولى اگر مانع رسیدن اب به موى سر باشد یا احتمال داشته باشد که مانعى باشد باید براى مسح سر در وضو بمقدار واجب آن را برطرف ساخت.

ریش تراش

سؤال ۳۲۰: آیا داشتن ریمل (وسیله آرایش مژه) باعث ابطال وضو میشود؟

جواب: اگر مانع رسیدن آب به مژه میشود یا احتمال داشته باشد که مانع باشد باید آن را برطرف کنید.

سؤال ۳۲۱: استفاده از عطر و اسپرى براى زن در بیرون از خانه چه حکمى دارد؟

جواب: اگر موجب تهییج و تحریک باشد جایز نیست.

سؤال ۳۲۲: آرایش کردن در بیرون براى زن تا چه حد جایز است؟

جواب: در صورت آرایش کردن باید آن را از نامحرم پوشاند.

سؤال ۳۲۳: آیا به مژه براى وضو حتماً باید آب برسد؟ اگر لوازم آرایشى استفاده شود که با آب پاک نمیشود چه؟

جواب: باید آب برسد.

سؤال ۳۲۴: آیا آرایش لب در ماه رمضان اشکال دارد؟

سؤال ۳۲۵: حکم سرمه کشیدن براى خانمها چیست؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال ۳۲۶: آیا با حلقه اى که از جنس طلاى سفید است میشود نماز خواند؟ در حالت عادى همراه مرد باشد چه حکمى دارد؟

جواب: اگر از جنس طلا باشد پوشیدن آن حرام و نماز خواندن هنگام پوشیدن آن باطل است ولى اگر آلیاژ دیگر مانند پلاتین باشد مانعى ندارد.

سؤال ۳۲۷: آیا استفاده از طلاى سفید براى مردان اشکال دارد؟

جواب: حرام است. و اگر مقصود پلاتین یا آلیاژ دیگرى باشد اشکال ندارد.

سؤال ۳۲۸: حکم پوشیدن لباس مردانه توسط خانمها در تآتر در مجلس زنانه چیست؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال ۳۲۹: حکم جوراب پوشیدن خانمها در مقابل نامحرم چیست؟

جواب: لازم است پاهاى خود را از نامحرم مستور کند.

سؤال ۳۳۰: آیا برداشتن زیر ابرو دراماکن عمومى براى زنان زینت حساب شده و بنابر این حرام است؟

جواب: پوشاندن آن واجب نیست.

سؤال ۳۳۱: دلیل عدم جواز استفاده طلا براى مردان چیست؟

جواب: دلیل آن روایات اهل بیت (ع) است چون شارع فرموده است و در قرآن آیه اى دال بر این حکم مثل بسیارى از احکام دیگر نداریم.

ریش تراشى‏

سؤال ۳۳۲: آیا تراشیدن موی صورت و باقی گذاشتن مو بر چانه حرام است؟

جواب: بنابر احتیاط، ریش تراشی حرام است و تراشیدن موهای صورت که بر روی دو فک روییده مشمول حکم ریش تراشی است امّا تراشیدن موی گونه ها، اشکال ندارد.

سؤال ۳۳۳: گاهی برخی شرکت های اروپایی برای استخدام در شرکت خود امتیازی برای افراد ریش تراشیده قایل می شوند آیا جایز است برای استخدام در آن شرکت، ریش را تراشید؟

جواب: بنابر حرمت ریش تراشی، چنانکه مقتضای احتیاط است مطلب فرضی سؤال، جایز نمی شود.

سؤال ۳۳۴: من جوان هستم وبخشی از موی صورتم روییده آیا کوتاه کردن آن با پایینترین شماره ماشین اصلاح اشکال دارد؟

جواب: کوتاه کردن آن به مقداری که عرفا صدق ریش کند مانعی ندارد.

سؤال ۳۳۵: ریش زدن حرام است. البته با ماشین ته زن، یا با تیغ آیا کسی ازعلما هستند که احتیاط واجب گفته باشند؟

جواب: زدن ریش، چه با تیغ وچه با ماشین ته زن، به احتیاط واجب حرام است.

سؤال ۳۳۶: آیا والدین می توانند فرزندان خود را از گوش دادن به موسیقی روز ویا تراشیدن ریش منع کنند؟

جواب: حق دارند..

سؤال ۳۳۷: کوتاه کردن ریش با ماشین های ریش تراش برقی که ریش را از ته میزند چه حکمی دارد آیا حرام است؟

جواب: به احتیاط واجب جایز نیست.

سؤال ۳۳۸: زدن ریش با ماشین که از ته نمیزند و چانه را با شماره کمتر چه حکمی دارد؟

جواب: اگر به مقداری بماند که عنوان ریش صدق کند مانعی ندارد.

سؤال ۳۳۹: حد تحریم ریشه زدن چقدر است؟ آیا با ماشین زدن حرام است؟

جواب: باید به مقداری موبماند که گفته شود ریش دارد.

سؤال ۳۴۰: حکم زدن ریش چیست؟

جواب: به احتیاط واجب جایز نیست.

سؤال ۳۴۱: آیا زدن ریش به وسیله دستگاه موزر اشکال دارد؟

جواب: اگر به مقداری باشد که صدق ریش بکند اشکالی ندارد.

سؤال ۳۴۲: من جوان هستم و بخشی از موی صورتم روییده آیا کوتاه کردن آن با پایینترین شماره ماشین اصلاح اشکال دارد؟

جواب: کوتاه کردن آن به مقداری که عرفا صدق ریش کند مانعی ندارد.

سؤال ۳۴۳: ریش زدن حرام است. البته با ماشین ته زن، یا با تیغ آیا کسی ازعلما هستند که احتیاط واجب گفته باشند؟

جواب: زدن ریش، چه با تیغ و چه با ماشین ته زن، به احتیاط واجب حرام است.

سؤال ۳۴۴: حدود تراشیدن ریش چقه قدر می باشد؟

جواب: حدّ اقل به مقداری بگذارد که عرفاً گفته شود ریش دارد.

سؤال ۳۴۵: کوتاه کردن ریش با ماشین های ریش تراش برقی که ریش را از ته میزند چه حکمی دارد آیا حرام است؟

جواب: به احتیاط واجب جایز نیست.

سؤال ۳۴۶: من طرفین صورتم را مى تراشم و قسمت چانه را باقى مى گذارم- ریش پروفسورى- آیا حرام است؟

جواب: به احتیاط واجب جایز نیست.

سؤال ۳۴۷: زدن ریش با تیغ چه مساله دارد و در این موضوع میشه عدول کرد به مرجع دیگرى؟

جواب: بنا به احتیاط واجب جایز نیست و نیست مجتهدى که فتواى به حلیّت داده باشد.

سؤال ۳۴۸: آیا گذاشتن ریش پروفسورى کافى است؟

جواب: بنابر احتیاط واجب کافى نیست.

سؤال ۳۴۹: تراشیدن ریش با تیغ در صورتى که کل ریش را نزنیم چه حکمى دارد؟

جواب: بنابر احتیاط واجب کافى نیست.

سؤال ۳۵۰: آیا تراشیدن ریش با تیغ به نحوى که مقدار بسیار کمى ریش بر روى صورت باقى بماند اشکال دارد؟

جواب: اگر عرفاً صدق ریش بکند مانعى ندارد.

سؤال ۳۵۱: تراشیدن محاسن با ماشین ریش تراشى که از ته مى زند اشکال دارد؟

جواب: تراشیدن ریش به احتیاط واجب جایز نیست.

سؤال ۳۵۲: آیا تراشیدن ریش از ته و یا بصورتى که فقط در قسمت چانه حفظ شده و ما بقى تراشیده شود جایز است؟

جواب: بنابر احتیاط جایز نیست.

سؤال ۳۵۳: آیا گذاشتن ریش که مستلزم حرج باشد جایز است؟

جواب: اگر گذاشتن ریش مستلزم حرج باشد تراشیدن جایز است.

سؤال ۳۵۴: اقتداء کردن به کسى که موى صورتش را با ماشین شماره صفر مى تراشد چه حکمى دارد؟

جواب: در جماعت باید عدالت امام را احراز نمود.

سؤال ۳۵۵: یک ملاک براى ریش بگویید. آیا ریش مدل دار مجاز است؟

جواب: آنچه بنابر احتیاط لازم است این است که مقدارى ریش بگذارد که گفته شود ریش دارد.

سؤال ۳۵۶: آیا درآوردن توى ریش یعنى زدن تیغ در قسمت بالایى ریش و روى لپ ها حرام است یا خیر؟

جواب: حرام نیست.

سؤال ۳۵۷: آیا ریش پروفسورى کفایت میکند؟ در صورتى که بقیه صورت را با تیغ بتراشد؟

جواب: به احتیاط واجب کافى نیست.

سؤال ۳۵۸: تراشیدن ریش به اندازه اى که صورت سفید شود حکمش چیست؟

جواب: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

سؤال ۳۵۹: تراشیدن ریش با تیغ یا با ماشین صفر آیا اشکال دارد؟ براى کسى که صدق ریش نکرده چطور؟

جواب: به احتیاط واجب جایز نیست ولى موهاى نرم که قبل از بلوغ وجود دارد ریش نیست و تراشیدن آنها اشکال ندارد.

سؤال ۳۶۰: تراشیدن تمام صورت با لوازمى همچون تیغ صورت و أ چه حکمى دارد؟ در صورت حرمت حد مجاز آن چه مقدار مى باشد؟

جواب: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست و بنا بر احتیاط باید به مقدارى باشد که صدق ریش کند.

سؤال ۳۶۱: زدن ریش بطوریکه بر روى چانه باقى باشد چه حکمى دارد؟

جواب: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

سؤال ۳۶۲: احکام ریش چیست؟ آیا زدن ریش اشکال دارد؟

جواب: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

ریش تراشى‏

سؤال ۳۶۳: در صورت حرمت تراشیدن ریش حدود آن کدام است؟

جواب: بنابر احتیاط واجب نباید تراشیده شود و در حدى ریش بگذارد که در عرف گفته شود ریش دارد.

سؤال ۳۶۴: تراشیدن ریش با ماشین فیلیپس چه حکمى دارد؟

جواب: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

سؤال ۳۶۵: چرا تراشیدن ریش حرام است؟ منبع آن را لطفاً اعلام نمائید.

جواب: بنابر احتیاط واجب جایز نیست و دلیل احتیاط ممکن است وجود بعضى روایات غیر معتبر و اجتناب از مخالفت مشهور و احتیاط در دین.

سؤال ۳۶۶: تراشیدن ریش با تیغ یا با ماشین صفر آیا اشکال دارد؟ براى کسى که صدق ریش نکرده چطور؟

جواب: بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تراشیدن موهاى نازکى که از کودکى میروید اشکال ندارد.

حجاب‏

سؤال ۳۶۷: آیا زن مؤمنه می تواند از روی باز و مستقیم و با خنده با نامحرم حرف بزند؟

جواب: چنانچه مهیج نباشد اشکال ندارد.

سؤال ۳۶۸: بر سر گذاشتن کلاه گیس به نیت خوشگل تر شدن ومورد توجه بانوان قرار گرفتن در مجالس ویژه خانمها جهت پیدا شدن خواستگار، جایز است؟ و آیا چنان کارى عیب پوشى به حساب مى آید؟

جواب: اگر تنها به نیت آرایش باشد و نه فریبکارى و عیب پوشى از چشم خواستگاران، چنان کارى اشکال ندارد.

جواب: پوشیدن چنان جورابی فی حد ذاته جایز است.

سؤال ۳۶۹: آیا یک زن جوان می تواند جوراب نایلون به رنگ پا که ساق پا را زیباتر نشان می دهد به عنوان حجاب بپوشد؟

جواب: پوشیدن چنان جورابی اشکالی ندارد امّا اگر آن، زینت به حساب آید باید آن را از دید نامحرمان بپوشاند.

سؤال ۳۷۰: اگر زنی کلاه گیس بر سر گذارد و بدان وسیله موی حقیقی را بپوشاند آیا او می تواند صورت خود را به نیت آرایش و استتار، گریم کند و خود را به غیر آنچه هست نشان دهد؟

جواب: استفاده از کلاه گیس به نیت زینت به شرط آن که آن را از نامحرمان بپوشاند جایز است.

سؤال ۳۷۱: زنی که روی خود را نمی گیرد می تواند موهای صورت و ابروان را بردارد و پودر طبیعی و سبک بر صورت بزند؟

جواب: برداشتن موی صورت، و باریک کردن ابروان، مانع از بازگذاشتن رو نمی شود به شرط آنکه از وقوع در حرام، ایمن باشد و بازگذاشتن صورت به انگیزه نگاه نامحرمان، نباشد امّا پس از به کار بردن پودر و وسایل آرایشی، پوشاندن صورت واجب است.

سؤال ۳۷۲: برخی آرایشگاههای زنانه به کارگر زن، احتیاج دارند آیا یک زن مسلمان می تواند در چنین آرایشگاهی مشغول کار شود و زنان بی حجاب را اعم از مسلمان و غیر مسلمان که در برابر مردان نامحرم، آرایش کرده ظاهر می شوند، آرایش کند؟

جواب: اگر آرایش کردن آنان، نوعی ترویج فساد و اشاعه گناه، محسوب گردد او چنان حقی را ندارد امّا تحقّق این عنوان، بعید به نظر می رسد.

سؤال ۳۷۳: آیا زن با حجاب تنها می تواند از مرد نامحرم رانندگی یاد بگیرد در صورتی که هنگام آموزش، بیم وقوع در حرام هم نباشد؟

جواب: با وجود ایمنی از فساد، جایز است.

سؤال ۳۷۴: اگر پوشیه و نقاب زدن بر چهره در یک شهری مایه شگفتی و پرس و جو شود و لباس شهرت تلقی گردد واجب است آن را کنار گذاشت؟

جواب: واجب نمی شود مگر زمانی که پوشیه زدن بر صورت توجّه بیشتری را جلب کند و یا مردم شهر آن را زشت و غیر عادی بشمارند و لباس شهرت به حساب آید که کنار گذاشتن آن واجب است.

سؤال ۳۷۵: عده ای از زنان با حجاب مسلمان، عادت کرده اند که چانه و قسمتی از زیر چانه را باز می گذارند امّا گردن را می پوشانند. آیا چنین کاری جایز است؟ و چه اندازه ای از صورت را می توان باز گذاشت و آیا گوشها را هم می توان بیرون گذاشت؟

جواب: صورت شامل دو گوش نمی شود، پس پوشاندن آنها واجب است امّا چانه و مقدار اندکی از زیر چانه، در حکم صورت می باشد.

سؤال ۳۷۶: آیا عکس گرفتن بی حجاب و بدون روسری در مجلس دوستانه اشکال دارد و اگر دوستان قول بدهند که عکس فرد را به نامحرم نشان ندهند اما بعداً نشان دهند گناه آن به عهده کیست با توجه به این که شخص به گفته دوستان خود اعتماد کند تکلیف این شخص چیست؟

جواب: گرفتن عکس در چنین مواردی فی حد نفسه اشکال ندارد. مسؤولیت به عهده کسی است که عکس را نشان داده است‏

سؤال ۳۷۷: آیا گرفتن صورت برای حفظ حجاب واجب است؟

جواب: پوشاندن صورت لازم نیست.

سؤال ۳۷۸: آیا زن مسلمان می تواند در ملا عام از کلاه گیس استفاده کند؟

جواب: نمی تواند باید آنرا از نامحرم بپوشاند.

سؤال ۳۷۹: با توجه به اینکه پوشانیدن روی پا از نامحرم برای خانمها واجب است آیا در نماز نیز باید حتی از مچ پا به پائین (روی پا) را پوشاندن؟

جواب: پوشاندن آن در نماز در جائی که نا محرم نیست لازم نمی باشد.

سؤال ۳۸۰: آیا برای حجاب می توان از مانتووروسری استفاده کرد؟

جواب: مانعی ندارد ولی چادر بهتر است.

سؤال ۳۸۱: به نظر شما درکشور ما به دبستان ودانشگاهها به خانمهای با حجاب اجازه نمیدهند که بروند میشود که از روی روسری موی مصنوعی پوشید؟

جواب: استفاده از روسری برای حجاب کا فی است.

سؤال ۳۸۲: راست است که دیدن موی زن کافر حرام نیست؟

جواب: بدون شهوت اشکال ندارد.

سؤال ۳۸۳: آیا والدین حق دارند که حجاب را به فرزندان بالغ تحمیل نمایند؟

جواب: حق دارند ولی نه با کتک ومانند آن.

سؤال ۳۸۴: درس دادن یا سخنرانی کردن یک مرد در مقابل زنهائی که حجاب اسلامی دارند چه حکمی دارد؟

جواب: مانعی ندارد.

سؤال ۳۸۵: در آیه سوره نور در مورد حجاب سر موردی نیست لطفا ارشاد بفرمایید.

جواب: آیه ۳۱ سوره نور صریح در لزوم حجاب سر است (ولیضربنَ بِخُمُرهنَّ علی جُیوبِهِنَّ) خمار، حجاب سر است.

سؤال ۳۸۶: حکم نگاه کردن وصحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمی کند چیست؟

جواب: اگر نگاه شهوی، یا خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست.

سؤال ۳۸۷: پوشیدن مانتو که موجب پیدا شدن بخشی از پائین پای زن می شود در صورتی که زیر مانتوشلوار ساده به پا داشته باشد کفایت حجاب این قسمت از بدن را می کند؟

جواب: کفایت می کند.

سؤال ۳۸۸: اگر زن به رعایت حجاب مصمم است ولی در اثر بی احتیاطی وحواس پرتی گاهی اوقات موی از پوشش بیرون می زند، آیا شوهر وظیفه تذکر دارد؟ اگر آری آیا حق دارد در صورت تکرار همراه تذکر دادن با عصبانیت برخورد کند؟

جواب: می تواند تذکر بدهد وموردی برای عصبانیت نیست.

سؤال ۳۸۹: معظم له در استفتتائات روی سایت حجاب چادر را بهتر دانسته اند، منظور از بهتر بودن فتوا به استحباب است یا احتیاط ویا نظر عرفی ایشان؟

جواب: به لحاظ حفظ وصیانت ترجیح داده شده است.

سؤال ۳۹۰: اگر زنی چادر نمی پوشیده وقبل از عقد هم شرط کرده که نمی تواند چادر سر کند، در صورتی که از حد شرعی حجاب تخطی نمی کند آیا مرد مأذون است اورا به چادر مجبور نماید؟

جواب: چنین حقی برای اونیست.

سؤال ۳۹۱: نپوشانیدن وجه وکفین وکعبین چه حکمی دارد؟

جواب: پوشاندن کعبین در خانم ها از نامحرم لازم است.

سؤال ۳۹۲: آیا می توانیم عکسمون رو (بدون حجاب) به دوستان بدیم؟

جواب: جایز نیست.

سؤال ۳۹۳: زن از چه سن می تواند حجاب نداشته باشد؟

جواب: قبل از سن بلوغ که نه سال قمری کامل.

سؤال ۳۹۴: ایا یک زن مسلمان دارو ساز میتواند در داروخانه کار کند؟

جواب: با رعایت حجاب و حدود شرعی اشکال ندارد.

سؤال ۳۹۵: ایا نشستن یک دختر در کنار یک پسر در یک کلاس دانشگاه چه حکمی دارد؟

جواب: با رعایت حدود شرعی اشکال ندارد:

سؤال ۳۹۶: ایا من باید خودم را از پسرهای ۱۴ ۱۳ ساله فامیل بپوشانم؟

جواب: زن باید موی سر و بدن غیر از صورت و دستهای خود را از مرد نا محرم بپوشاند و احتیاط لازم ان است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را میفهمد و احتمال میرود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود بپوشاند ولی زن میتواند صورت و دستهایش را تا مچ از مرد نا محرم نپوشاند مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام که پوشانیدن در این صورت واجب است‏

حجاب

سؤال ۳۹۷: ایا گردی صورت تا چه حد جایز است؟ اگر ابروها برداشته شده باشد حکم چیست؟ ایا با مقنعه مشکی که زیر چانه را بپوشاند و کنار صورت وتا بالای ابروان بیاید و مانتو کاملا گشاد مشکی بلند وشلوار، حجاب رعایت شده یا نه؟ اگر مقنعه یا مانتو رنگی باشد اشکال دارد؟

جواب: حجاب کافی ان است که موها و بدن را بپوشانده و خود زینت شمرده نشود و برجستگیهای زن را نمایان نسازد و صورت و دستها تا مچ لازم نیست پوشانده شود و چانه و مقداری از زیر چانه که معمولا مقنعه ان را نمیپوشاند لازم نیست پوشانده شود و چهره پیرایش کرده از قبیل ابرو برداشتن لازم نیست پوشانده شود ولی باید که با ارایش زینت نشده باشد.

سؤال ۳۹۸: ایا رانندگی برای خانمهاجایز است؟

جواب: رانندگی برای زن با حفظ حجاب اسلامی و سایر شؤون جایز است.

سؤال ۳۹۹: ایا پوشش مچ پا به پایین واجب است؟

جواب: در نماز لازم نیست ولی از نا محرم واجب است.

سؤال ۴۰۰: ایا زن مسلمان میتواند در ملأ عام از کلاه کیس استفاده کند؟

جواب: نمیتواند باید انرا از نامحرم بپوشاند.

سؤال ۴۰۱: در صورتی که زن در محیطی امن و مطمئن بخواهد نماز بخواند که هیچ نا محرمی وجود ندارد ایا برای نماز نیاز به حجاب دارد؟

جواب: پوشش در هنگام نماز ولو نامحرمی نباشد- لازم است.

سؤال ۴۰۲: ایا زن میتواند موهای مصنوعی خود را (چه پوستیک و چه چسبیده) به نا محرم نشان دهد؟

جواب: اگرزینت باشد باید پوشانده شود.

سؤال ۴۰۳: هنگام توجه و صحبت با ائمه به خصوص امام زمان (عج) آیا باید حجابمان را رعایت کنیم؟

جواب: اگر نامحرم نباشد رعایت حجاب لازم نیست.

سؤال ۴۰۴: آیا پواشاندن صورت آرایش کرده در صورتیکه آرایش صورت مشخص نبود وحالت طبیعی صورت را داشته باشد لازم است.

جواب: اگر زینت شمرده نشود پوشاندن آن لازم نیست.

سؤال ۴۰۵: اگر چادر نماز از پشت آن سایه بدن پیدا باشد اشکال دارد یا نه؟ میزان ضخامت چادرهای معمولی به گونه ای است که کمی سایه می اندازد؟

جواب: اشکال دارد.

سؤال ۴۰۶: آیا پوشش پا به پایین واجب است؟

جواب: در نماز لازم نیست ولی از نا محرم واجب است.

سؤال ۴۰۷: آیا زن مسلمان میتواند در ملا عام از کلاه کیس استفاده کند؟

جواب: نمیتواند باید انرا از نامحرم بپوشاند.

سؤال ۴۰۸: آیا عکس انداختن بدون روسری و حجاب کامل حرام است یا نه؟

و برای ظاهر کننده نگاتیو چه حکمی دارد؟

جواب: فی نفسه مانعی ندارد.

اگر صاحب عکس را نشناسد و نگاه با شهوت نداشته باشد اشکال ندارد.

سؤال ۴۰۹: آیا می توانیم عکس خودمان را (بدون حجاب) به دوستان بدیم؟

جواب: جایز نیست.

سؤال ۴۱۰: زن از چه سن می تواند حجاب نداشته باشد؟

جواب: قبل از سن بلوغ که نه سال قمری کامل.

سؤال ۴۱۱: آیا یک زن مسلمان دارو ساز میتواند در داروخانه کار کند؟

جواب: با رعایت حجاب و حدود شرعی اشکال ندارد.

سؤال ۴۱۲: ایا نشستن یک دختر در کنار یک پسر در یک کلاس دانشگاه چه حکمی دارد؟

جواب: با رعایت حدود شرعی اشکال ندارد.

سؤال ۴۱۳: ایا من باید خودم را از پسرهای ۱۴ ۱۳ ساله فامیل بپوشانم؟

جواب: زن باید موی سر و بدن غیر از صورت و دستهای خود را از مرد نا محرم بپوشاند و احتیاط لازم ان است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را میفهمد و احتمال میرود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود بپوشاند ولی زن میتواند صورت و دستهایش را تا مچ از مرد نا محرم نپوشاند مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام که پوشانیدن در این صورت واجب است.

سؤال ۴۱۴: آیا رانندگی برای خانمهاجایز است؟ با چه شرایطی؟ ایا گردی صورت تا جه حد جایز است؟ اگر ابروها رابرداشته شده باشد حکم چیست؟ ایا با مقنعه مشکی مه زیر چانه را بپوشاند و کنار صورت وتا بالای ابروان بیاید و مانتو کاملا گشاد مشکی بلند وشلوار حجاب رعایت شده یا نه؟ اگر مقنعه یا مانتو رنگی باشد اشکال دارد؟ وحال اگر رانندگی برای خانمها جایز است شکل حجاب را کامل و واضح بیان فرمایید؟ اگر یک عده خانم در کلاس باشند (مثل دانشگاه الاهیات) و استاد مرد باشد حکم نگاه کردن به استاد چگونه است؟ برای سئوال کردن هم نمیشود نگاه کرد؟

جواب: رانندگی برای زن با حفظ حجاب اسلامی و سایر شئون جایز است‏

حجاب کافی ان است که موها و بدن را بپوشانده و خود زینت شمرده نشود و برجستگیهای زن را نمایان نسازد و صورت و دستها تا مچ لازم نیست پوشانده شود و چانه و مقداری از زیر چانه که معمولا مقنعه ان را نمیپوشاند لازم نیستپوشانده شود و چهره پیرایش کرده از قبیل ابرو برداشتن لازم نیست پوشانده شود ولی باید که با ارایش زینت نشده باشد

نگاه کردن به صورت و موهای مرد و شایر مواضعی نه معمولا نمیپوشانند بدون شهوت و خوف افتادن به گناه اشکال ندارد.

سؤال ۴۱۵: آیا رعایت حجاب کامل در مقابل پسر ممیزی که هنوز به سن تکلیف نرسیده واجب است یا خیر؟

جواب: واجب است.

سؤال ۴۱۶: آیا پدر ومادر شوهر اجازه اجباری نمودن چادر را برای عروس بعد یا قبل از ازدواج دارند؟

جواب: نمیتوانند اجبار کند ولی شوهر میتواند اجازه ی خارج شدن از منزل را بدون چادر به همسر خود ندهد.

سؤال ۴۱۷: آیا حجاب اسلامی برای خوانواده های مذهبی و روحانی متفاوت از دیگران می باشد؟

جواب: شرعا تفاوت نمی کند ولی باید شؤونات خانواده حفظ شود.

سؤال ۴۱۸: آیا حجاب اسلامی به منزله چادر مشکی می باشد؟

جواب: چادر بهتر است.

سؤال ۴۱۹: آیا پوشاندن پشت و روی پا از نا محرم برای زنان واجب است؟ آیا زینت کردن (در حد معمول) دستها تا مچ و یا آرایش ساده صورت محل اشکال است؟ (برای غیر همسر در جامعه)؟

جواب: ۱- واجب است‏

۲ چهره آرایش کرده لازم است پوشانده شود

سؤال ۴۲۰: آیا برای حجاب می توان از مانتو و روسری استفاده کرد؟

جواب: مانعی ندارد ولی چادر بهتر است.

سؤال ۴۲۱: راست است که دیدن موی زن کافر حرام نیست؟

جواب: بدون شهوت اشکال ندارد.

سؤال ۴۲۲: در آیه سوره نور در مورد حجاب سر موردی نیست لطفا ارشاد بفرمایید؟

جواب: آیه ۳۱ سوره نور صریح در لزوم حجاب سر است (وَ لیضربنَ بِخُمُرهنَّ علی جُیوبِهِنَّ) خمار، حجاب سر است.

سؤال ۴۲۳: حکم نگاه کردن و صحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمی کند چیست؟

جواب: اگر نگاه شهوی، یا خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست.

سؤال ۴۲۴: نپوشانیدن وجه و کفین و کعبین چه حکمی دارد؟

جواب: پوشاندن کعبین در خانم ها از نامحرم لازم است‏

سؤال ۴۲۵: آیا چادر حجاب است یا همان پوشش با مانتو هم جایز است؟ آیا پوشیه زدن خانمها واجب است؟ لازم است؟ بهتر است؟

جواب: هر پوشش کافى است اگر خود آن زینت نباشد موجب بروز برجستگیهاى زن نباشد و چادر بهتر است پوشیه لازم نیست گرچه بهتر است.

سؤال ۴۲۶: آیا ابروى اصلاح شده براى زن حکم زینت را دارد؟ تا چه حد باید پوشانده شود؟ آیا ابرو به طور کامل باید پوشانده شود؟

جواب: پوشاندن ابروى اصلاح شده لازم نیست.

سؤال ۴۲۷: آیا در جایى که نداشتن حجاب مستوجب به گناه انداختن کسى نمیشود پوشاندن سر براى خانمها واجب هست (مشروط بر اینکه بقیه نقاط بدن کاملا پوشیده باشد). مثلا در اروپا که مردم اهمیتى براى حجاب قائل نیستند دیده شدن موى سر یک خانم چه مشکلى مى تواند ایجاد کند. کما اینکه در قرآن آمده است خودتان را بپوشانید تا مانع از تحریک مردان نشوید. البته همینطور گفته شده است که با حجاب شما از غیر مسلمان میشوید. یعنى ارزش براى زن مسلمان قائل شده است.

جواب: حجاب بر بانوان واجب است ولو اینکه بى حجابى وى موجب به گناه افتادن دیگرى نشود.

سؤال ۴۲۸: آیا پوشیدن پوشیه بر خانمها واجب است یا خیر وبفرمائید که گرفتن مقدارى ابرو که خانمهایى متأهل انجام میدهند براى رفع مو زائد ابرو موجب پوشاندن صورت میشود یا خیر؟

جواب: پوشاندن صورت بر خانمها واجب نیست هر چند با گرفتن ابرو باشد.

سؤال ۴۲۹: تا چه حد مى توان به فرزندان در مورد نماز و حجاب اجبار کرد؟

جواب: نسبت به بالغین باید امر به معروف و نهى از منکر کند و بدون اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط واجب زدن و مانند آن جایز نیست ولى مى تواند از روشهایى مانند منع بعضى کمکها استفاده نماید.

سؤال ۴۳۰: پوشاندن پا براى خانمها با جوراب تا چه حدى باید باشد؟

جواب: اگر پا و ظاهر آن مرئى نباشد اشکال ندارد و لو اینکه حجم آن را نشان بدهد.

سؤال ۴۳۱: آیا پوشاندن مچ پا به پائین نیز براى خانمها واجب است؟

جواب: پوشاندن آن از نامحرم لازم است.

سؤال ۴۳۲: آیا پوشیدن حجاب براى زن در اسلام فرض است؟ حتى در کشورهاى خارجى؟ و مقصودم از حجاب روسرى است؟

جواب: واجب است که زن تمام بدن خود را به استثناء صورت و دستهاى تا هیچ از چشم نامحرم با حجابهاى که خود زینت نباشد مستور کند.

مطالب مرتبط:

مضرات موسیقی از دیدگاه اسلام

موسیقی از دیدگاه اهل سنت

موسیقی حلال و حرام؟

آیا موسیقی از پایه حرام است!؟؟؟

من عاشق موسیقی هستم!

حالا که گوش دادن به موسیقی عادی شده چیکار کنیم:؟

بالاخره موسیقی خوبه یا بد؟؟!!

 

 

 

موسیقی از نظر اسلام،l,sdrd

همچنین ببینید

آرایش زنان و حضور در اجتماع

تبعات منفی عدم رعایت مدیریت صحیح آرایش زنان در جامعه امروز مشهود است که چه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *