خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‍ان‌ س‍پ‍ی‍دپ‍وش‌: چ‍ه‍ارده‌ ح‍ک‍ای‍ت‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا/ م‍رت‍ض‍ی‌ دان‍ش‍م‍ن‍د

زن‍ان‌ س‍پ‍ی‍دپ‍وش‌: چ‍ه‍ارده‌ ح‍ک‍ای‍ت‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا/ م‍رت‍ض‍ی‌ دان‍ش‍م‍ن‍د

سرشناسه
دان‍ش‍م‍ن‍د، م‍رت‍ض‍ی‌، – ۱۳۳۷
‏عنوان و نام پدیدآور
زن‍ان‌ س‍پ‍ی‍دپ‍وش‌: چ‍ه‍ارده‌ ح‍ک‍ای‍ت‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا/ م‍رت‍ض‍ی‌ دان‍ش‍م‍ن‍د
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: ق‍دی‍ان‍ی‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۷۷

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *