خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‌ از م‍ن‍ظر اس‍لام‌/ ف‍ری‍ده‌ م‍ص‍طف‍وی‌ (خ‍م‍ی‍ن‍ی‌) و ف‍اطم‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ورام‍ی‍ن‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ س‍ب‍زواری‌

زن‌ از م‍ن‍ظر اس‍لام‌/ ف‍ری‍ده‌ م‍ص‍طف‍وی‌ (خ‍م‍ی‍ن‍ی‌) و ف‍اطم‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ورام‍ی‍ن‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ س‍ب‍زواری‌

سرشناسه
م‍ص‍طف‍وی‌، ف‍ری‍ده‌، – ۱۳۱۷
‏عنوان و نام پدیدآور
زن‌ از م‍ن‍ظر اس‍لام‌/ ف‍ری‍ده‌ م‍ص‍طف‍وی‌ (خ‍م‍ی‍ن‍ی‌) و ف‍اطم‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ورام‍ی‍ن‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ س‍ب‍زواری‌
‏مشخصات نشر
ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)، ۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۱۵۲

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *