خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ =‎Women in islamic thinking‬/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍دی‌ م‍ه‍ری‍زی

زن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ =‎Women in islamic thinking‬/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍دی‌ م‍ه‍ری‍زی

سرشناسه
م‍ه‍ری‍زی‌، م‍ه‍دی‌، – ۱۳۴۱
‏عنوان و نام پدیدآور
زن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ =‎Women in islamic thinking‬/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ه‍دی‌ م‍ه‍ری‍زی
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۱۹۶

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *