خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ه‍ای‌ ارزش‍م‍ن‍د درب‍اره‌ ل‍ب‍اس‌ و آرای‍ش‌ زن‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍رف‍ت‌ ب‍ن‍ت‌ ک‍ام‍ل‌ اس‍ره‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط ع‍ی‍س‍ی‌ زاده

راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ه‍ای‌ ارزش‍م‍ن‍د درب‍اره‌ ل‍ب‍اس‌ و آرای‍ش‌ زن‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍رف‍ت‌ ب‍ن‍ت‌ ک‍ام‍ل‌ اس‍ره‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط ع‍ی‍س‍ی‌ زاده

سرشناسه
اس‍ره‌، م‍رف‍ت‌
‏عنوان و نام پدیدآور
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ه‍ای‌ ارزش‍م‍ن‍د درب‍اره‌ ل‍ب‍اس‌ و آرای‍ش‌ زن‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍رف‍ت‌ ب‍ن‍ت‌ ک‍ام‍ل‌ اس‍ره‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍ب‍اس‍ط ع‍ی‍س‍ی‌ زاده
‏مشخصات نشر
زاه‍دان‌ : ح‍رم‍ی‍ن‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۶۹

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *