خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‌ در م‍ی‍ان‌ ش‍ف‍اف‍ی‍ت‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ ال‍ه‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ت‍ه‍اج‍م‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ غ‍رب‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍درم‍ض‍ان‌ ال‍ب‍وطی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ری‍د ق‍ادری

زن‌ در م‍ی‍ان‌ ش‍ف‍اف‍ی‍ت‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ ال‍ه‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ت‍ه‍اج‍م‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ غ‍رب‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍درم‍ض‍ان‌ ال‍ب‍وطی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ری‍د ق‍ادری

سرشناسه
ب‍وطی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍درم‍ض‍ان‎Buti, Muhammad Said Ramadan‌
‏عنوان و نام پدیدآور
زن‌ در م‍ی‍ان‌ ش‍ف‍اف‍ی‍ت‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ ال‍ه‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ت‍ه‍اج‍م‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ غ‍رب‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍درم‍ض‍ان‌ ال‍ب‍وطی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ری‍د ق‍ادری
‏مشخصات نشر
س‍ن‍ن‍دج‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۲۱۹

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *