خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌: ف‍رش‍ت‍ه‌ روی‌ زم‍ی‍ن‌/ ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ق‍لاون‍دس‍اک‍ی‌

زن‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌: ف‍رش‍ت‍ه‌ روی‌ زم‍ی‍ن‌/ ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ق‍لاون‍دس‍اک‍ی‌

سرشناسه
ق‍لاون‍دس‍اک‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌، – ۱۳۳۸
‏عنوان و نام پدیدآور
زن‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌: ف‍رش‍ت‍ه‌ روی‌ زم‍ی‍ن‌/ ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ق‍لاون‍دس‍اک‍ی‌
‏مشخصات نشر
ق‍م‌: ان‍ص‍اری‌، ۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۱۱۱

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *