خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / ف‍رازه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌: زن‍ان‌ ن‍ام‍دار اس‍لام‌ (در آداب‌ دی‍ن‍ی‌، اخ‍لاق‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ص‍ال‍ح‌ ک‍ری‍م‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍م‍ی‍د م‍س‍ت‍ع‍ان‌

ف‍رازه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌: زن‍ان‌ ن‍ام‍دار اس‍لام‌ (در آداب‌ دی‍ن‍ی‌، اخ‍لاق‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ص‍ال‍ح‌ ک‍ری‍م‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍م‍ی‍د م‍س‍ت‍ع‍ان‌

سرشناسه
ک‍ری‍م‌، ع‍ل‍ی‌ص‍ال‍ح‌
‏عنوان و نام پدیدآور
ف‍رازه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌: زن‍ان‌ ن‍ام‍دار اس‍لام‌ (در آداب‌ دی‍ن‍ی‌، اخ‍لاق‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ص‍ال‍ح‌ ک‍ری‍م‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍م‍ی‍د م‍س‍ت‍ع‍ان‌
‏مشخصات نشر
س‍ن‍ن‍دج‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، ۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۱۳۴

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *